جام و ما: جنگ ستارگان

27 شهریور 1391   maryam.pourmohammadi   ---   0 نظر   391 بازدید   |

غير مجاز شدن؛ ممنوع التصويران؛ سياست سيما؛ جنگ ستارگان؛ دست نوشته؛ جام‌و ما
جنگ ستارگان؛ يا ضد ستاره ها
هميشه شايعات و واقعيات پيرامون ممنوع و محدود شدن حضور ستاره ها؛ امرى جذاب بوده است! دلايل و گاه بهانه هايى براى حذف شدن مقطعى يك هنرمند! عده اى اين اتفاقات را در جهت اهداف سيستم ضد ستاره سازى مى دانند! مجرى هايى كه در اوج كارشان صرفا به جهت گفتن جمله اى يا پوشيدن لباسى! از ديده شدن منع مى شوند و گاه اين ممنوعيت منجر به فراموشى آنها مى شود...گرچه اين امور در خصوص برخى افراد تازه وارد ناديده گرفته مى شوند اما علت اين حساسيت درخصوص افراد شناخته شده و به اصطلاح "ستاره" بسيار منطقى و بديهى است؛ با توجه به حساسيتى كه بينندگان و شنوندگان نسبت به اين هنرمندان دارند، طبيعتا سازمانى بالاتر و والاتر بايد بر آنها نظارت داشته باشد! اين نظارت بر تمام ستاره هاى معروف ايران زمين وجود دارد! بازيگر، مجرى، فوتباليست، آهنگساز و حتى خوانندگان! گرچه ممنوع التصوير بودن بازيگران؛ اغلب به معنى حقيقى آنها را خانه نشين مى‌كند و محدود البازى بودن فوتباليست ها آنها را به تيم هاى رده پايين و گاها حذف از بازى هاى قابل تماشا مى كشاند؛ اما به نظر مى آيد اين محدوديت ها براى افرادى چندان وحشت آور نيست! بازيگرى كه بارها به خاطر مشكلات اخلاقى و فيلم هاى خصوصى منتشر شده اش يا ارقام طلب شده براى يك بازى، محدود و ممنوع التصوير شد اما به دليل خواست مخاطبانش بازگشت، و يا برخى خوانندگان و آهنگسازان كه گويى اهميتى به ممنوع بودن پخش صدايشان در رسانه نمى دهند! وجود امرى به نام "موسيقى زير زمينى" و مجاز بودن شنيدن آهنگ هاى اين خوانندگان محبوب از نظر عوام، روش ديگرى را مى طلبد؛ فروش قابل توجه آلبوم هاى غير مجاز و پرطرفدار بودن برخى از اين خوانندگان، سيستم مجاز سازى را به راه انداخت! در ماه هاى اخير خوانندگانى به سيما راه مى يابند كه پيش از اين حتى امكان پخش آثارشان وجود نداشت! و اين عطش مخالفت را كم مى كند؛ حسى كه باعث مى شود غير مجاز بودن فرد و اثرى، كنجكاوى شنيدن آن صدا وكار را افزايش دهد.
موضوع ديگرى كه براى محروميت و كم كار نمودن برخى خوانندگان وجود دارد، در خصوص خوانندگان مطرح است! گرچه اخيرا يك خواننده به علت همخوانى با فرد غير مجازى، محروم شد؛ با اين وجود صداى او را در يكى از تيتراژهاى رمضانى شنيديم! و اين به معنى قطعيت عدم موفقيت در محروم سازى خوانندگان مطرح است. شايد بهترين شيوه براى اين امر، يك درگيرى درون حرفه اى باشد. شايعاتى مبنى بر وجود مشكل در روابط دو خواننده، طرفداران اين دو را به طرف مقابل بد بين و خواننده مقابل را محدود مى نمايد! يكى از اين شايعات كه در سالهاى دور شنيده شد، اختلاف بين مجيد اخشابى و گروه آريان بود! گرچه اين شايعه با توجه به ضبط برخى آثار اين گروه در همان زمان، در استوديوى شخصى مجيد اخشابى، به سادگى قابل انكار بود اما بعيد به نظر مى رسد تمامى شنوندگان اين شايعه از اين حقيقت آگاه بوده باشند! توجه دادن مردم به درآمد هنرمندانى كه امكان كاهش دادن محبوبيت آنها كم است؛ و ساختن برخى شايعات مبنى بر وجود دست آنها در دست افراد بالاتر موسوم به مافيايى! عوامل خوبى براى كم نمودن محبوبيت اين افراد است! جالب آنجاست كه در اين درگيرى ها؛ رسانه هايى همچون تلويزيون؛ راديو،اينترنت و مجلات، سكوت معنى دارى را اتخاذ نموده و حتى گاها به جانبدارى از يكى از طرفين مى پردازند! اين شايعات و گفته ها هر چند وقت يكبار، از گوشه و كنارى سر بر مى آورند و شايد بهترين برخورد يك طرفدار با آنها، سكوت و ناشنيده گرفتنشان باشد تا با اين كار نام هنرمند مورد علاقه خود را در اين جنجال و آب گل آلود در معرض شكار بدخواهان قرار ندهند.

مسئوليت اين متن با نويسنده آن "afshari" مى باشد.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.