گروههای فعال سایت رسمی مجید اخشابی

 
 گروههای شش گانه ی فعال در سایت رسمی مجید اخشابی+معرفی اعضای گروهها
این گروهها شامل رادیو اینترنتی (پادکست) مهرآوا، دوبله ی مهرآیین، نویسندگان، مترجمان، طراحان و کلیپ سازان هستند. چنانچه قصد پیوستن به یک یا چند گروه از این تعداد را دارید کلیک کنید.
رادیو اینترنتی (پادکست) مهرآوا
 ردیف

 نام و نام خانوادگی

سمت
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مجید اخشابی تهیه کننده و مدیر تولید
27
ابوفضل حاجی
گوینده
2 ندا کشاورز   ناظر کیفی، سردبیر
28
زهره دوست محمدی
گوینده
3 محسن عیسی زاده ادیتور 29
آناهیتا مرادخانی
گوینده
4
مرضیه بخشایی روابط عمومی 30
سیما خدمت لو
گوینده
5 ستاره افشاری نویسنده، سرپرست نویسندگان 31
محمد ربیعی فر
گوینده
6 زهرا جواهری
گوینده، سرپرست گروه همراز 32
یلدا اعرابی
گوینده
7 فریدون حنانی
گوینده، سرپرست گروه هم آواز
33
محمد بشارت
گوینده
8 مهدیس لطفی
نویسنده
34
ایلار ایرانی
گوینده
9 آتنا کیخانی
نویسنده
35
علی رستمی
گوینده
10 راشین گودرزی
نویسنده، گوینده
36
سمیه متوسل الحسینی
آیتم ساز، سرپرست آیتم سازان
 11 زهره مهرآبی
گوینده
37
امیره اشرف الدینی آیتم ساز
12
ماهرخ حسینی
گوینده
38
مهسا فرشکاران
آیتم ساز
13
پانته آ یزدی
گوینده
39
مژگان فاتح
آیتم ساز
14
نازنین کریم
گوینده
40
صالح حاجی محمدی
آیتم ساز
15
مریم لشنی
گوینده
41
سروش عبداللهی
آیتم ساز
 16 شهرزاد ده بان
گوینده
 42 رضا نصیرزاده
آیتم ساز 
17
مهدی سروری
گوینده
43
الهام مهدی پور
آیتم ساز
18
فرهاد افشار
گوینده
44
عاطفه حسین پور
آیتم ساز
19
شنتیا زهیری
گوینده
45
بهزاد علائی
آیتم ساز
20
سعید ایرانی
گوینده
46
مژده نصیری
طراح بنر و پوستر
21
سمیرا علائینی
گوینده
47
زهرا فلاح زاده
طراح بنر و پوستر
22
مرجان جلالی
گوینده
48 فرزانه متفقی
عکاس
23
مهساسادات زواره ای
گوینده
49
دامون آرمانی نژاد صدابردار، مدیر اجرایی و ناظر ضبط
24
مژگان گوهری
گوینده
50
نصرالله قاسمی
مسئول هماهنگی استودیو
25
ویدا امین پور
گوینده
51


26
طیبه رضایی راد
گویندهگروه دوبله مهرآیین
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
سروش عبداللهی
دوبلور، مترجم و باندسازی
2
رضا نصیرزاده
دوبلور و باندساز
3
امیره اشرف الدینی
دوبلورطراحان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مژده نصیری
طراح
2 مریم پورمحمدی طراح
3 امین نومی طراح 4 نگین باقرانی طراح
5 اعظم روحداد طراح 6

7 زهرا فلاح زاده طراح


کلیپ سازان (همنوا)
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 محمدمهدی اصفهانیان  سرپرست گروه، تدوین، مشاوره
2 اعظم روحداد تدوین، مشاوره، گرافیست
3 هادی انتصاری گرافیست
4 ملکا رمضانی
امور عکس و تصویر
5 مژده نصیری گرافیست 6 فاطمه فتحی
تبلیغات گروه
7 آنیتا قلی نژاد
 تبلیغات گروه


     
نویسندگان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 ستاره افشاری نویسنده رادیو مهرآوا و جام و ما 2 مهدیس لطفی نویسنده رادیو
3 راشین گودرزی
نویسنده رادیو
 4  
 
مترجمان
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امیره اشرف الدینی مترجم هندی، عربی و انگلیسی 2 سمیه متوسل الحسینی مترجم انگلیسی
3 مهساسادات زواره ای مترجم انگلیسی 4