داستان کوتاه: باران

داستان کوتاه: باران

29 مهر 1395 , بازدید ها: 38

باران به شدت میبارید و من از پشت پنجره اتاقم محو تماشای آن بودم. نگاهم به
[..]

تار عنکبوت

تار عنکبوت

27 مهر 1395 , بازدید ها: 21

بدکاری هنگام مرگ ملکه دربان را دید. ملکه گفت: ((کافی است که فقط یک کار خوب کرده
[..]

یا زینب کبری

یا زینب کبری

26 مهر 1395 , بازدید ها: 25

امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است امشب که از نسیم حضوری لبالب است
[..]

پندهای قند پهلو 17

پندهای قند پهلو 17

24 مهر 1395 , بازدید ها: 89

پندهای قند پهلو- شماره17- این داستان: زورآزمایی خورشید و باد...
[..]

درک عظمت عشق

درک عظمت عشق

18 مهر 1395 , بازدید ها: 50

درجزیره ای زیبا تمام حواس آدمیان زندگی میکردند: ثروت، شادی، غم، غرور، عشق و...
[..]

پندهای قندپهلو 16

پندهای قندپهلو 16

10 مهر 1395 , بازدید ها: 34

پندهای قند پهلو، قسمت 16- این داستان: اوبـونـتو
[..]

عاشقانه قهوه شور

عاشقانه قهوه شور

8 مهر 1395 , بازدید ها: 37

پسر و دختری را که قرار بود تمام زندگی اش شود برای اولین بار به کافی شاپ دعوت
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 39

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

اتوبوسی که نیامد

اتوبوسی که نیامد

23 شهریور 1395 , بازدید ها: 87

آسمان تار زمین تور خیابان تیر است... آه این کوچه قدمگاه کدامین شیر است...
[..]

از زندگی بخواه خواهد داد

از زندگی بخواه خواهد داد

13 شهریور 1395 , بازدید ها: 110

پدر و پسری که برای قدم زدن به کوه رفته بودند , ناگهان پای پسر به سنگی گیر میکند
[..]

پندهای قند پهلو 15

پندهای قند پهلو 15

6 شهریور 1395 , بازدید ها: 75

پندهای قند پهلو، این داستان: شداد بن عاد
[..]