شعر زندگی زیباست

27 خرداد 1394   سبز   گنجینه ادبی, شعر   0 نظر   1779 بازدید   |

زندگی زیباست، گفته و ناگفته،
ای بس نکته ها کاینجاست:
آسمان باز، آفتاب زر، باغهای گل،دشتهای بی در و پیکر،
سر برون آوردن گل از درون برف،
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب،
بوی عطر خاک باران خورده در کهسار،
خواب گندمزارها در چشمه مهتاب،
آمدن، رفتن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن،
پا به پای شادمانيهاي مردم پای کوبیدن،
کار کردن، کار کردن، آرمیدن،
چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن،
جرعه هایی از سبوی تازه آب پاک خوردن،
گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن،
هم نفس با بلبلان کوهی آواره، خواندن،
در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن،
نیمروز خستگی را در پناه دره ماندن،
گاهگاهی
زیر سقف این سفالین بامهاي مه گرفته،
قصه های درهم غم را ز نم نم های بارانها شنیدن،
بی تکان گهواره رنگین کمان را در کنار بام دیدن،
یا
شب برفی پیش آتشها نشستن،
دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن...
آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهي ديرينه پابرجاست
گر بيفروزيش، رقص شعله اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.!
سیاوش کسرایی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.