گلستان : حکایت 63

1 شهریور 1388   Negin Bagherani   گنجینه ادبی, گلستان سعدی   0 نظر   664 بازدید   |

  سعدی شیرین گفتار در باب چهارم گلستان در فواید خاموشی می فرماید:

بازرگانى را هزار دينار خسارت افتاد؛ پسر را گفت: نبايد که اين سخن با کسی درميان نهی. گفت: ای‌پدر، فرمان توراست، نگويم، ولکن خواهم مرا بر فايده اين مطلع گردانی، که مصلحت در نهان داشتن چيست؟ گفت: تا مصيبت دو نشود يکی نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه.

مگوى انده خويش با دشمنان
كه لا حول گويند شادى كنان

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.