پادشاهي چندين پسر داشت كه همه آنان بلند قد و رشيد بودند بجز يكي از آنها كه قدي كوتاه داشت و پدر و ديگر برادران او را حقير مي شمردند. روزي پسر كه بي توجهي پدر و ساير برادران را ديد روبه پدر كرد و گفت: اي پدر جان، كوتاه قد دانا بهتراز بلند قد ولي بي ثمر و جاهل بودن است.
پادشاه از اين سخن خوشش آمد و اركان دولت را به دست او سپرد و ساير برادران از اين كار پدرشان رنجيدند و آزرده خاطر شدند.
در آن احوالات بود كه دشمني بر سرزمين آن پادشاه يورش آورد و همه براي نبرد آماد شدند و زماني كه لشگر ازدو طرف بر هم يورش بردند اولين كسي كه به ميدان رفت همان پسر كوتاه قد و زشت چهره بود. او به ميدان رفت و رو به پدر كرده و گفت: زماني كه جنگ از راه برسد من با خون و جان خودم هم بازي خواهم كرد تا كشور را نجات دهم. اين را گفت و به ميدان نبرد تاخت و بسياري از سپاه دشمن را كشت و بر زمين انداخت. مدتي بعد نزد پدر آمد و زمين بوسيد و گفت: حالا ديدي قد كوتاه من هم به درد خورد؟ گفته بودم كه بزرگي به قد و قامت و چهره نيست.
چون جنگ بالا گرفت، گروهي از ارتش پادشاه ياراي مقابله نداشتند و مي خواستند بگريزند كه اين پسر كوتاه قد فرياد زد: اي مردان، يا اين كه براي آزادي و نجات كشورتان بكوشيد و يا اين كه لباس زنان را بر تن كنيد و آن زمان بگريزيد. با شنيدن اين حرف همه سر جاي خود ايستادند و به غيرت مردان برخورد و دوباره به ميدان نبرد آمدند و به يكباره بر لشگر دشمن هجوم بردند. همان روز هم بر دشمن پيروز شدند و دشمن نيز عقب نشيني كرد.
چون جنگ به اتمام رسيد پادشاه، سر و روي پسرش را بوسيد و او را به كنار خود گرفت و هر روز مهر و محبتش به او بيشتر مي شد تا آن كه وي را وليعهد خود كرد. زماني كه چنين شد، برادران خشمگين شدند و قصد كشتن او را كردند. از اين روي در غذاي وي سم ريختند. اينان خواهري داشتند كه هنگام ريختن سم در غذا، از لاي پرده همه چيز را ديد. چون هنگام خوردن غذا شد، خواهرشان با فرياد از پشت پرده بيرون آمد و به برادر كوچك گفت از آن غذا نخور كه اين برادران قصد جان تو را كرده اند.
پادشاه زماني كه از اين موضوع مطلع شد، آنان را تنبيه نمود و در آخر براي هر يك سرزميني بخشيد و به اين ترتيب بود كه فتنه خوابيد. اينگونه است كه گويند، ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند.

0
0
0
0 نفر

1 نظر

  1. ممنون خیلی قشنگ بود. smiley16
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.