كشكول شيخ بهايی 51

15 بهمن 1391   saharparsa   گنجینه ادبی, کشکول شیخ بهایی   0 نظر   783 بازدید   |

دروغگو متهم است هر چند كه دليل روشن و بيانی راستگو داشته باشد.
لغزش آدمی در پراكندگی گام اوست.
چه بسا كه كور به مقصود می رسد و بينا از هدف خويش باز می ماند.
با كسی دشمنی مكن! چون تو نيز از دشمنی دانا يا نادان بركنار نيستی پس از مكر دانا و نادانی بپرهيز!.
از نكوهش كسی بپرهيز! كه اگر حضور داشت، او را بسيار می ستودی.
و نيز از ستايش كسی بپرهيز! كه اگر غايب بود، او را نكوهش بسيار می كردی.


***
آه كمرم شكست
گويند روزی لقمان از سفر بازگشت، غلامش به پيشواز او آمد،‌ لقمان از غلام سوال كرد: پدرم چه شد؟ غلام گفت: از دنيا رفت، لقمان گفت: امور خود را مالک شدم، لقمان گفت مادرم چه شد؟ غلام گفت: مادرت نيز از دنيا رفت، لقمان گفت: غم و غصه ام زائل شد،‌ از غلام سوال كرد: خواهرم چه شد؟ در پاسخ گفت: او نيز از دنيا رفت، لقمان گفت: عورتم از بين رفت،‌ سوال كرد: همسرم چه شد؟ گفت: تو نيز مرد،‌ لقمان گفت: تجديد فراش خواهم كرد، گفت: برادرم چه شد؟ در پاسخ گفت: او نيز مرد، او نيز گفت: آه كمرم شكست.


***
دوای دل
ابراهيم خواص گفت: پنج چيز دوای دل است: قرآن را به تامل خواندن، شكم خالی داشتن، نماز شب سحرگاهان،‌ به درگاه خدا ناليدن، همنشينی با نيكوكاران.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.