كشكول شيخ بهايی 54

6 اسفند 1391   saharparsa   گنجینه ادبی, کشکول شیخ بهایی   0 نظر   607 بازدید   |

فضائل هنديان
گفته اند: فضايل هنديان سه چيز است: كليله دمنه،‌ و بازی شطرنج،‌ و اعداد نه گانه كه به وسيله آن انواع حساب انجام می شود.
آری! ولی با جان به گلو رسيده
ابوالفرج معافی در كتاب «جليس و انيس» آورده است كه در يک روز چهارشنبه، ابواسحاق مزيد در خانه نشسته بود كه ياران به ديدنش آمدند و به او گفتند: خواهی كه به «عقيق» و «قبا» و ناحيه ای از قبور شهيدان برويم؟. چرا كه همچنان كه می بينی روزی خوش است.
ابواسحاق گفت: امروز چهارشنبه است و من از خانه بيرون نمی آيم. گفتند: از روز چهارشنبه چه ناخوش داشته ای؟ در حالی كه امروز، روزی است كه يونس بن متی در آن به دنيا آمده است. گفت: پدر و مادرم فدايش! و درود خدا بر او! و به همين سبب بود،‌ كه نهنگ او را بلعيد. گفتند: روزی است كه پيامبر (ص) در چنين روزی در جنگ احزاب پيروز شد. گفت: آری! اما با چشم های از حدقه بيرون زده و جان های به گلو رسيده.***

فتح نامه پزشک

حكايت كرده اند كه پزشكی در خدمت پادشاهی بود، و به هنگام پيروزی، نويسنده ای حضور نداشت، تا فتحنامه را بنويسيد. از اين رو، از پزشک خواستند تا به وزير نامه ای بنويسد و خير پيروزی را به او برساند. و پزشک چنين نوشت: اما بعد، ما با دشمن در حلقه ای چون دايره بيمارستان روياروی بوديم، چنان كه اگر آب دهان پرت می كردی،‌ جز به من برخورد نمی كرد. و گفته می شود: كه به مدت يكی دو ضربان نبض،‌ دشمن به بحرانی سخت دچار آمد و ای معتدل مزاج! همه شان به نيكبختی تو، هلاک شدند.


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.