خطبه های 4 و 5

14 اسفند 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کلام امیر   0 نظر   900 بازدید   |

خطبه 4
ويژگيهاى اهل بيت (ع) شما مردم به وسيله ما، از تاريكيهاى جهالت نجات يافته و هدايت شديد، و به كمك ما، به اوج ترقى رسيديد، صبح سعادت شما با نور ما درخشيد، كر است گوشى كه بانگ بلند پندها را نشنود، و آن كس را كه فرياد بلند، كر كند، آواى نرم حقيقت چگونه در او اثر خواهد كرد؟

قلبى كه از ترس خدا لرزان است، همواره پايدار و با اطمينان باد من همواره منتظر سرانجام حيله گرى شما مردم بصره بودم، و نشانه هاى فريب خوردگى را در شما مى نگريستم، تظاهر به ديندارى شما پرده اى ميان ما كشيد ولى من با صفاى باطن درون شما را مى خواندم. من براى واداشتن شما به راههاى حق، كه در ميان جاده هاى گمراه كننده بود بپا خاستم در حالى كه سرگردان بوديد، و راهنمايى نداشتيد، به دنبال رهبر و راهنما بوديد اما او را نمى يافتيد، امروز زبان بسته را به سخن مى آورم، دور باد راى كسى كه با من مخالفت كند، از روزى كه حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شك و ترديد نكردم، كناره گيرى من چونان حضرت موسى (ع) برابر ساحران است كه بر خويش بيمناك نبود، ترس او براى اين بود كه مبادا جاهلان پيروز گردند و دولت گمراهان حاكم گردد، امروز ما و شما بر سر دوراهى حق و باطل قرار داريم، آن كس كه به وجود آب اطمينان دارد تشنه نمى ماند.خطبه 5

راههاى پرهيز از فتنه ها اى مردم، امواج فتنه ها را با كشتيهاى نجات، درهم بشكنيد، و از راه اختلاف و پراكندگى بپرهيزيد. و تاجهاى فخر و برترى جويى را بر زمين نهيد، رستگار شد آن كس كه با ياران بپا خواست، يا كناره گيرى نمود و مردم را آسوده گذاشت، اينگونه زمامدارى، چون آبى بدمزه، و لقمه اى گلوگير است، و آن كس كه ميوه را كال و نارس چيند، مانند كشاورزى است كه در زمين ديگرى بكارد. فلسفه سكوت در شرائطى قرار دارم كه اگر سخن بگويم، مى گويند بر حكومت حريص است، و اگر خاموش باشم، مى گويند: از مرگ ترسيد!! هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از آن همه جنگها و حوادث ناگوار؟! سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابيطالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بيشتر است، اينكه سكوت برگزيدم، از علوم و حوادث پنهانى، آگاهى دارم كه اگر باز گويم مضطرب مى گرديد، چون لرزيدن ريسمان در چاههاى عميق!!

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.