خطبه های 6 تا 9

20 اسفند 1391   saharparsa   گنجینه ادبی, کلام امیر   0 نظر   848 بازدید   |

خطبه 6
آگاهی و مظلوميت امام علی (ع)


آگاهى و مظلوميت امام (ع) به خدا سوگند! از آگاهى لازمى برخوردارم و هرگز غافلگير نمى شوم، كه دشمنان ناگهان مرا محاصره كنند و با نيرنگ دستگيرم نمايند، من همواره با يارى انسان حق طلب، بر سر آن مى كوبم كه از حق روى گردان است، و با يارى فرمانبر مطيع، نافرمان اهل ترديد را در هم مى كوبم، تا آن روز كه دوران زندگانى من به سر آيد پس، سوگند به خدا، من همواره از حق خويش محروم ماندم، و از هنگام وفات پيامبر (ص) تا امروز حق مرا از من باز داشتند و به ديگرى اختصاص دادند.

خطبه 7
شناخت پيروان شيطان


شناخت پيروان شيطان منحرفان شيطان را، معيار كار خود گرفتند، و شيطان نيز آنها را دام خود قرار داد، و در دلهاى آنان تخم گذارد، و جوجه هاى خود را در دامانشان پرورش داد، پس با چشمهاى آنان مى نگريست، و با زبانهاى آنان، سخن مى گفت: پس با يارى آنها بر مركب گمراهى سوار شد، و كردارهاى زشت را در نظرشان زيبا جلوه داد، مانند رفتار كسى كه نشان مى داد در حكومت شيطان شريك است، و با زبان شيطان، باطل مى گويد.


خطبه 8
پيمان شكنی زيبر


پيمان شكنى زبير زبير، مى پندارد با دست بيعت كرد نه با دل، پس به بيعت با من اقرار كرده ولى مدعى انكار بيعت با قلب است، بر او لازم است بر اين ادعا دليل روشنى بياورد، يا به بيعت گذشته باز گردد.


خطبه 9
شناخت طلحه و زيبر

شناخت طلحه و زبير (و اصحاب جمل) چون رعد خروشيدند، و چونان برق درخشيدند، اما كارى از پيش نبردند و سر انجام سست گرديدند، ولى ما اينگونه نيستيم، تا عمل نكنيم رعد و برقى نداريم، و تا نباريم سيل جارى نمى سازيم.


1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.