كشكول شيخ بهايی 61

25 فروردین 1392   saharparsa   گنجینه ادبی, کشکول شیخ بهایی   0 نظر   573 بازدید   |

پس چگونه دعايشان مستجاب می شود؟ در پاسخ می گوييم: اين آيه به دهای كافران در دوزخ بر می گردد و در آنجا، نه بر اشک رحم شود و نه دعايی پذيرفته شود. و خبری كه ما آورديم، مربوط به دنياست، پس آن را دفع نمی كنند.


***
خوف و رجاء در يک مكان
روايت شده است كه پيامبر (ص) به ديدار جوانی كه در حال احتضار افتاده بود، رفت. و به او فرمود: خود را چگونه می بينی؟ گفت: به خدا اميدوارم و بر گناهان خويش می ترسم. پيامبر (ص) فرمود: اين دو چيز در قلب كسی بدين حال نمی گنجد. مگر آنكه خدا او را به اميدش می رساند و از آنچه بيم دارد، ايمنش می دارد.

شعر:
مـن كـان فـی قلـبه مثقـال خردلـه ****** سـوی جلالـک فـاعلم انـه مـرض***
انواع صبر
حكيمی گويد: صبر دو گونه است: صبر بر آنچه ناخوش است و صبر بر آنچه دوست داشتنی است. اما شديدتر از اين دو صبر بر نفوس است.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.