او امر تو مرا از دشمنانم حکیم تر ساخته است.

دشمنان یعنی افکار منفی خودتان: تردیدها و ترسها و واهمه ها!
حال بیابید و به شادمانی آزادی ابدی از فروعون ستم بیندیشید. و آرمان امنیت و سلامت و برکت را در ذهن نیمه هشیار تثبیت کنید. زیرا معنای آن حیاتی است رها از هرگونه محدویت!

این همه ملکوت است که عیسی مسیح از آن سخن گفته است. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را طلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. ملکوت یعنی آنجا که همه چیز خود به خود بر ما افزوده می شود. می گویم خود به خود چون زندگی سراسر نفحات است. یعنی اگر ما از خودمان نفحه توفیق و شادمانی و فراوانی بوزانیم هر آنچه که مظهر این مقامات آگاهی است به ناچار سوی ما کشیده می شود.
خود را ثروتمند و موفق احساس کنید تا ناگهان چکی به مبلغی هنگفت یا پیشکشی زیبا هدیه بگیرید.
رویدادی را برایتان تعریف می کنم که کارکرد این قانون را نشان می دهد. به یک مهمانی رفته بودم که مهمانها داشتند ورق بازی می کردند و قرار بود که برنده باد بزنی زیبا جایزه بگیرد.
میان حاضران زنی بود بسیار ثروتمند و متمول به نام((کلارا)). در میان آنهایی که مال و مکنت او را نداشتند زمزمه افتاد که: خدا کند کلارا برنده بادبزن نشود. صد البته که ((کلارا)) صاحب باد بزن شد.
او راحت و بی خیال بود و از وجودش رایحه فراوانی به مشام می رسید. رشک و نفرت مانع تحقق خیر و صلاحتان می شود و بادبزنهایتان را دور نگاه می دارد.
هر گاه احساس کردید که از شک و نفرت آکنده اید این عبارت را تکرار کنید: اکنون خدا نه تنها آنچه برای دیگران کرده بلکه بیش از آن را برای من می کند!
آنگاه نه تنها همه بادبزنها بلکه همه موهبتهای زیبا به سوی شما می آیند.
هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او. و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او. ((بازی زندگی)) یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.

ادامه دارد...

4
4
0
4 نفر

3 نظر

  1. کاملا درسته موانع همیشه افکار نادرست ما هستن ممنون خانم بخشایی


  2. خواهش می کنم مهدیس جان

  3. زیبا و بجا بود ممنونم خانم بخشایی عزیز

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.