اگر نیای عیسی مسیح می دانست که در درون خود چه گوهری پنهان دارد آیا پیش خود سر تعظیم فرود نمی آورد؟

آیا عشق مادر یهودا به فرزندش از عشق مریم به عیسی کمتر بود؟
برادرمان عیسی سه معجزه داشت که تا این زمان در کتابی نیامده است: نخست آنکه انسانی بود چون تو و من. دوم آنکه او را تیزهوشی و سعه صدر بود؛ و سوم آنکه می دانست همیشه پیروز است با اینکه مغلوب بود.

ای بر صلیب رفته تو در قلب من مصلوب شدی و میخهایی که بر دست تو کوفتند قلبم را درید.
فردا هر غریبی بر این کوه بگذرد نه دو خون روان که یک خون خواهد دید خون من و تو که در هم آمیخته است.

شاید آوازه کوه مقدس را شنیده باشی که بلندترین آواز کوه عالم است.
اگر بر قله اش سعود کنی یک آرزو بیش نخواهی داشت و آن اینکه فرود آیی و با دیگران در دل پست ترین وادیها فرو روی. چنین است که آن را کوه مقدس خوانده اند.

هر اندیشه ای که بر آن لباس سخن نپوشیدم باید که به عمل نشانش دهم.

 

...::: پـــايــــــــان :::...

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.