نفرت چون مصرف مکرر زهر است. وقتی اصرار می ورزند که مبادا به ترس تن در دهید، با خیالپردازیهای یک آرمان گرا مواجه نیستید بلکه نسخه ای می گیرید که ارزش آن به هیچ وجه از تجویز پزشک درباره برنامه غذایی شما کمتر نیست.
این همه درباره برنامه غذایی متعادل می شنویم. حال آنکه بذون داشتن ذهنی متعادل هیچ غذایی را نمی توان هضم کرد. حال می خواهد با کالری باشد یا بی کالری!
عدم مقاومت هنری است که چون به دست آید، صاحب آن مالک جهان خواهد بود! چه بسیارند کسانی که در تلاشند به زور اوضاع و شرایطی را عوض کنند. خیر و صلاح پایدار آدمی هرگز از طریق اعمال زور اراده شخصی به سراغ او نخواهند آمد.
شعری به یادم آمد که هر چند نام شاعرش را به خاطر ندارم، آن را برایتان می نویسم:
برحذر باش از هر آنچه گریخت
که هما جست و جو نمی خواهد
راه بگشا، که سر رسید از راه
چشم بگشا: نشسته بر درگاه
از لاولاک، ورزشکار مشهور انگلیسی پرسیدند چگونه می توان سرعت و استقامت دویدن او را به دست آورد. پاسخ داد: یاد بگیرید چگونه استراحت کنید! حال بیابید ما نیز با حفظ آن درجه از استراحت به عمل بپردازیم. او هنگامی که با سرعتی هر چه تمامتر می دوید، آسوده تر از هر لحظه دیگر بود.
غنیمت یا موفقیت عظیم معمولا" لحظه ای از راه می رسد که ابدا" انتظارش را ندارید. آنقدر باید صبر کنید تا قانون عظیم جاذبه به کار افتد. زیرا هرگز در عمرتان مغناطیسی مظطرب و نگران ندیده اید. مغناطیس، بی اعتنا به دنیا،سرجای خود می ایستد. زیا می داند که سوزنها از جهیدن به سوی او نمی توانند باز ایستند. آرزوهای درست ما زمانی بر آورده می شوند که کلاژ را خلاص کرده باشیم.
در دوره های مکاتبه ای خود تاکید می کنم: هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به مرض قلبی بدل شود. وقتی زیاده از حد چیزی را خواهانید همه جاذبه خود را از دست می دهید. چون نگران و هراسان عذاب می کشید و به تقلا می افتید. یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید: هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد! گاه کشتیهای آدمی از روی دریای بی اعتنایی به او می رسند.
بسیاری از کسانی که به حقیقت می پردازند با مخالفت و عناد دوستان خود مواجه می شوند زیرا دوستانشان بیش از اندازه دل نگران کتابها و سخنرانیهایی هستند که آنها می خوانند و می شنوند.

ادامه دارد...
3
3
0
3 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.