کلام امیر: ادامه خطبه 90

3 اردیبهشت 1393   saharparsa   گنجینه ادبی / کلام امیر   0 نظر   1 481 بازدید   |

خطبه 90
خطبه اشباح

ادامه خطبه اشباح

پاک بودن فرشتگان از رذايل اخلاقى فرشتگان درباره پروردگار خويش به جهت وسوسه هاى شيطانى اختلاف نكرده اند، و برخوردهاى بد با هم نداشته و راه جدايى نگيرند، كينه ها و حسادتها در دلشان راه نداشته و عوامل شك و ترديد و خواهشهاى نفسانى، آنها را از هم جدا نساخته، و افكار گوناگون آنان را به تفرقه نكشانده است.

فرشتگان بندگان ايمانند، و طوق بندگى به گردن افكنده و هيچگاه با شك و ترديد و سستى، آن را بر زمين نمى گذارند، در تمام آسمانها جاى پوستين خالى نمى توان يافت مگر آنكه فرشته اى به سجده افتاده، يا در كار و تلاش است، طاعت فراوان آنها بر يقين و معرفتشان نسبت به پروردگار مى افزايد، و عزت خداوند عظمت او را در قلبشان بيشتر مى نمايد. چگونگى آفرينش زمين زمين را بر موجهاى پرخروش، و درياهاى مواج فرو نشاند، موجهايى كه بالاى آن به هم مى خورد و در تلاطمى سخت هر يك، ديگرى را واپس مى زد، چونان شتران نر مست، فريادكنان و كف بر لب، به هر سوى روان بود سپس قسمتهاى سركش آب از سنگينى زمين فرو نشست و هيجان آنها بر اثر تماس با سينه زمين آرام گرفت. زيرا زمين با پشت بر آن مى غلطيد و آنهمه سر و صداى امواج ساكن و آرام شده، چون اسب افسارشده رام گرديد. خشكيهاى زمين در دل امواج، گسترده، و آب را از كبر و غرور و سركشى و خروش باز داشت، و از شدت حركتش كاسته شد، و بعد از آنهمه حركتهاى تند ساكت شد، و پس از آنهمه خروش و سركشى متكبرانه به جاى خويش ايستاد پس هنگامى كه هيجان آب در اطراف زمين فرو نشست و كوههاى سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل نمود، چشمه هاى آب از فراز كوهها بيرون آورد و آبها را در شكاف بيابانها و زمينهاى هموار روان كرد، و حركت زمين را با صخره هاى عظيم و قله كوههاى بلند نظم داد، و زمين به جهت نفوذ كوهها در سطح آن، و فرو رفتن ريشه كوهها در شكافهاى آن و سوار شدن بر پشت دشتها و صحراها، از لرزش و اضطراب باز ايستاد. نقش پديده هاى جوى در زمين و بين زمين و جو فاصله افكند، و وزش بادها را براى ساكنان آن آماده ساخت، تمام نيازمنديها و وسائل زندگى را براى اهل زمين استخراج و مهيا فرمود، سپس هيچ جا از بلنديهاى زمين را كه آب چشمه ها و جدول نهرها به آن راه ندارد وانگذاشت، بلكه ابرهايى را آفريد تا قسمتهاى مرده آن احيا شود، و گياهان رنگارنگ برويند. قطعات بزرگ و پراكنده ابرها را به هم پيوست تا سخت به حركت درآمدند، و با به هم خوردن ابرها، برقها درخشيدن گرفت، اما از درخشندگى ابرهاى سفيد كوه پيكر، و متراكم چيزى كاسته نشد ابرها را پى در پى فرستاد تا زمين را احاطه كردند، و بادها شير باران را از ابرها دوشيدند، و بشدت به زمين فرو ريختند، ابرها پايين آمده سينه بر زمين ساييدند، و آنچه بر پشت داشتند فرو ريختند كه در بخشهاى بى گياه زمين انواع گياهان روييدن گرفت، و در دامن كوهها، سبزه ها پديد آمد.
زيباييهاى زمين پس زمين به وسيله باغهاى زيبا، همگان را به سرور و شادى دعوت كرده، و با لباس نازك گلبرگها كه بر خود پوشيد، هر بيننده اى را به شگفتى وامى دارد. با زينت و زيورى كه از گلوبند گلهاى گوناگون، خود را آراسته، هر بيننده اى را به وجد مى آورد، كه فرآورده هاى نباتى را، توشه و غذاى انسان، و روزى حيوانات قرار داده است، در گوشه و كنار آن دره هاى عميق آفريد، و راهها و نشانه ها براى آنان كه بخواهند از جاده هاى وسيع آن عبور كنند، تعيين كرد...ادامه دارد
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.