در آغاز هیچ نبود

در آغاز هیچ نبود

12 خرداد 1394 , بازدید ها: 523

و کلمه بی زبانی که بخواندش و بی اندیشه ایی که بداندش چگونه می تواند بود؟...
[..]

وجود

وجود

26 فروردین 1394 , بازدید ها: 623

به نظر شما انسانها از نظر وجود چند دسته اند؟ تا به حال به ین موضوع
[..]

ادبي: سعدي و افسردگي!

ادبي: سعدي و افسردگي!

3 بهمن 1391 , بازدید ها: 830

در روزگاری که ما سپري می کنیم، خیلی از پدیده های زندگی تغییر کرده است، انسانی
[..]

ادبي: رقص طناب در باد

ادبي: رقص طناب در باد

26 دی 1391 , بازدید ها: 1254

در این نوشتار به بررسی اشعار سپید مجموعه های «مدادم بوی باروت می
[..]