گلستان : حکایت 6

گلستان : حکایت 6

7 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 837

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی ، تلخ گفتار ، بدخوی ، مردم آزار ، گدا طبع
[..]

گلستان : حکایت 5

گلستان : حکایت 5

6 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 582

آنكس كه مصيبت ديد، قدر عافيت را مى داند پادشاهى با نوكرش در كشتى نشست تا سفر
[..]

گلستان : حکایت 4

گلستان : حکایت 4

5 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 669

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت...
[..]

گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 568

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی
[..]