گلستان : حکایت 6

گلستان : حکایت 6

7 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 956

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی ، تلخ گفتار ، بدخوی ، مردم آزار ، گدا طبع ، [..]

گلستان : حکایت 5

گلستان : حکایت 5

6 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 644

آنكس كه مصيبت ديد، قدر عافيت را مى داند پادشاهى با نوكرش در كشتى نشست تا سفر [..]

گلستان : حکایت 4

گلستان : حکایت 4

5 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 765

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت... [..]

گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 712

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی خدا [..]