نُه کتاب: جنايتكار

نُه کتاب: جنايتكار

11 تیر 1392 , بازدید ها: 1650

مرد جواني قوي هيكل و درشت اندام؛ كه گرسنگي ضعيفش كرده بود. بر گذرگاه بخشش
[..]

نُه کتاب: روز تولدم 2

نُه کتاب: روز تولدم 2

2 تیر 1392 , بازدید ها: 1633

همیشه بشریت را دوست داشته ام. آری .... بسیار دوست داشته ام! به عقیده من انسان
[..]

نُه کتاب: روز تولدم

نُه کتاب: روز تولدم

26 خرداد 1392 , بازدید ها: 1637

در اين روز، مادرم مرا به دنيا آورد. بيست و پنج سال پيش، در چنين روزي، سکوت، مرا
[..]

نُه کتاب: دو کودک

نُه کتاب: دو کودک

12 خرداد 1392 , بازدید ها: 1573

شاهزاده بر آستانه قصرش ايستاد و جمعيتي را که در باغ قصر گرد آمده بودند ندا داده
[..]

نُه کتاب: خانه خوشبختي

نُه کتاب: خانه خوشبختي

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1015

قلب من از درونم خسته شد. مرا وداع گفت و به خانه خوشبختی رفت.. وقتی به
[..]

نُه کتاب: ما و شما 2

نُه کتاب: ما و شما 2

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1071

  ما نغمه دلربای نهاوند را تصنیف کردیم و بر تارها نواختیم و با آن ارواح
[..]

نُه کتاب: ما و شما 1

نُه کتاب: ما و شما 1

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 1115

ما فرزندان اندوهيم و شما فرزندان شادی. ما فرزندان اندوهيم و اندوه سايه ی خدايی
[..]