گوش كن، گوش كن تا صدايم را بشنوي، عقل اسفنجي است قلب نهر آب.
شگفتا كه برخي از ما حوب شدن را به رها بودن ترجيح مي دهيم.

آنگاه كه خود را آرزومند يافتي، آرزومند چيزي كه نمي داني چيست، آنگاه كه اندوهي در جانت ريشه دواندبي آنكه سببش بداني؛ آن زمان با همه آنچه آسماني است راه كمال مي پويي و به ذات علوي خود مي رسي.

انديشه اي كه انسان را سرمست كند همچون شراب است.
ديگران شراب را براي مست شدن مي نوشند، اما من مي نوشم تا از مستي شرابي ديگر به در آيم.
چون جامم تهي است، تهي شدنش را مي پذيرم، و اگر نيمي پر بود بر نيمه خالي اش طعنه مي زنم.

حقيقت آدمي آن نيست كه در چشم تو جلوه مي كند؛ بلكه آن است كه توان نمودنش ندارد، اگر خواهي او را شناسي، به آنچه نمي گويد و نه آنچه مي گويد گوش بسپار.
نيمي از آنچه برايت مي گويم بي معني است، اما مي گويم تا معني نيمه ديگر كامل شود. طنز را آنگاه خواهي شناخت كه قدر فرصت هاي درگذر دريابي.

تا وقتي مردم عيبهاي آشكارم را مي ستايند و بر عيبهاي پنهانم طعنه مي زنند وحشتي در خود نمي بينم.

0
0
0
0 نفر
برچسب ها:
اشتراک گذاری:
  1. مدير انجمنها
    مسئول آيتمهاي: دانلود برنامه هاي مجيد اخشابي - قصه شب - کتابهاي جبران خليل جبران
    کليله و دمنه - مقالات ادبي - داستانهاي مشاهير - موفقيت - روايت مصور
    ارسال پیغام خصوصی تعداد مطالب ارسالی : 23105 | تعداد نظرات : 32 | گروه کاربری : عضو سایت

ارسال به ایمیل دوستم!

عنوان مطلب: / خلاصه مطلب: را ارسال کن به ایمیل دوستم: نام خودم:     

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.