آن كس كه اشتياق ادراك زن يا كاويدن نيروي نبوغ يا گشودن راز سكوت را دارد، بسيار به كسي شبيه است كه از رويايي زيبا سر برداشته تا ناشتايي بخورد.

با همه روندگان در راهم و هرگز براي نظاره كردن موكب آنها كه مي گذرند، نخواهم ايستاد.

به آن كس كه خدمتي به تو كرد چيزي گرانبهاتر از طلا مديوني، يا به او خدمتي كن يا از قلبت به او چيزي ببخش.

چگونه ما بيهوده بوده ايم حال آنكه از استخوانها و جمجمه هاي ما برجها برپا كرده اند؟

جستجوگر باش اما خودت را با موشكافي بسيار خسته مكن، چه پس از انديشه بسيار خواهي فهميد كه خيال شاعر و نيش عقرب هر دو شكوه خود را از يك زمين مي گيرند.

هر اژدهايي جرجيسي مي زايد تا نابودش كند.

درختان اشعاري هستند كه زمين بر آسمان نگاشته است، ما درختان مي اندازيم و كاغذ مي سازيم تا بلاهت و كاستي خود را بر آن بنگاريم.

اگر اشتياق نوشتن داشتي (كه سر اين اشتياق را جز قديسين نمي دانند) بايد آگاهي و هنر و جادو در تو باشد؛ آگاهي از موسيقي كلمات، هنز سادگي و سلاست و جادوي عشق به خوانندگانت.

قلم را با خشونت محض در خون ما فرو مي برند تا پس از آنكه كلماتي نوشتند ادعاي وحي و الهام كنند.

اگر درخت زبان به گفتن سرگذشت خود مي گشود مي ديديم كه زندگي اش متفاوت از سرگذشت هيچ امتي نيست.

0
0
0
0 نفر
برچسب ها:
اشتراک گذاری:
  1. مدير انجمنها
    مسئول آيتمهاي: دانلود برنامه هاي مجيد اخشابي - قصه شب - کتابهاي جبران خليل جبران
    کليله و دمنه - مقالات ادبي - داستانهاي مشاهير - موفقيت - روايت مصور
    ارسال پیغام خصوصی تعداد مطالب ارسالی : 23105 | تعداد نظرات : 32 | گروه کاربری : عضو سایت

ارسال به ایمیل دوستم!

عنوان مطلب: / خلاصه مطلب: را ارسال کن به ایمیل دوستم: نام خودم:     

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.