نّه کتاب: بندگي

نّه کتاب: بندگي

21 آبان 1391 , بازدید ها: 744

مردم، بنده زندگي اند. و اين بندگي روزگارشان را با خواري و سستي پر كرده، و
[..]

نّه کتاب: خدا

نّه کتاب: خدا

14 آبان 1391 , بازدید ها: 856

در روزگاران پيشين، آن گاه که اولين لرزش صدا بر لبانم جاری شد، بر فراز کوهی
[..]

نّه کتاب: شيطان 5

نّه کتاب: شيطان 5

7 آبان 1391 , بازدید ها: 773

شيطان حتي لحظه اي سخنش را قطع نكرد. پدر سمعان كه گيج شده بود و به خود مي
[..]

نّه کتاب: شيطان 4

نّه کتاب: شيطان 4

30 مهر 1391 , بازدید ها: 1305

در آن لحظه لاويس كه كسوف را ديده بود و علت آن را مي دانست. جلو آمد و از
[..]

نّه کتاب: شيطان 3

نّه کتاب: شيطان 3

23 مهر 1391 , بازدید ها: 1002

سالهاست كه اين روستاها را طي مي كني و هشدار مي دهي تا در دستان من اسير نشوند.
[..]

نّه کتاب: شيطان 2

نّه کتاب: شيطان 2

16 مهر 1391 , بازدید ها: 442

با شنيدن اين كلمه ترسناك، پدر سمعان فرياد عجيبي سر داد كه گوشه و كنار دره به
[..]

نّه کتاب: شيطان 1

نّه کتاب: شيطان 1

9 مهر 1391 , بازدید ها: 547

مردم، به پدر سمعان، همچون راهنماي وادي روحانيت نگاه مي كردند زيرا او، سرچشمه
[..]

نّه کتاب: ترانه اقبال

نّه کتاب: ترانه اقبال

30 شهریور 1391 , بازدید ها: 536

آدمي و من، محبوب يكديگرند او مرا می طلبد و من مشتاق اويم ولی افسوس؛ بين ما
[..]

نُه کتاب: شهر مردگان

نُه کتاب: شهر مردگان

19 شهریور 1391 , بازدید ها: 929

ديروز، از همهمه شهر گريختم و رفتم تا در سكوت مزرعه ها قدم بزنم. به سوي تپه
[..]

نُه کتاب: زندگي عشق

نُه کتاب: زندگي عشق

13 شهریور 1391 , بازدید ها: 519

بهار بیا محبوب من، بیا تا بین تپه ها قدم بزنیم که برفها آب شده ,زندگی از
[..]

نُه کتاب: تندباد-فصل 4 و 5

نُه کتاب: تندباد-فصل 4 و 5

5 شهریور 1391 , بازدید ها: 901

ساعتي گذشته بود كه يوسف الفخري اطراف اتاق قدم مي زد. بي هدف مي ايستاد و به
[..]

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 2

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 2

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 816

تنهايي را طلب کردم، چون روحم از معاشرت با آنهايي که معتقد بودند خورشيد و ماه
[..]

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 1

نُه کتاب: تندباد-فصل سوم 1

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 618

شب، جامه سیاهش را بر دره ها گسترانده بود. طوفان آرام گرفته و باران تندی شروع
[..]

نُه کتاب: تندباد-فصل دوم

نُه کتاب: تندباد-فصل دوم

2 مرداد 1391 , بازدید ها: 771

در يكي از روزهاي پاييز همچنان كه بين پستي و بلنديهاي صومعه يوسف الفخري قدم مي
[..]

نُه کتاب: تندباد-فصل اول

نُه کتاب: تندباد-فصل اول

25 تیر 1391 , بازدید ها: 834

يوسف الفخري سي ساله بود كه خود را از جامعه و مسائل زندگي دور كرد و به تنهايي
[..]

نُه کتاب: ترانه باران

نُه کتاب: ترانه باران

18 تیر 1391 , بازدید ها: 509

من رسيمانهايي سيمگونم كه خدايانم از آسمانها به زمينم افكندند و طبيعتم
[..]

نُه کتاب: نداي شاعر 4

نُه کتاب: نداي شاعر 4

11 تیر 1391 , بازدید ها: 875

تو برادر منی... چرا با من در ستیزی ؟ چرا بر سرزمینم می تازی و می خواهی مرا
[..]