ماسه و کف 18

ماسه و کف 18

2 بهمن 1390 , بازدید ها: 488

هميشه زيبايي بزرگ را در بند مي كند؛ اما زيبايي بزرگتر مرا از اسارتش مي رهاند.
[..]

ماسه و کف 17

ماسه و کف 17

25 دی 1390 , بازدید ها: 578

تولد و مرگ از شريف ترين جلوه هاي شجاعت هستند. دوست من؛ زود باشد كه من و تو
[..]

ماسه و کف: 16

ماسه و کف: 16

18 دی 1390 , بازدید ها: 665

همه ما به سوي قله كوه مقدس در حركتيم، آيا اگر گذشته را نقشه خود قرار دهيم
[..]

ماسه و کف 15

ماسه و کف 15

11 دی 1390 , بازدید ها: 648

چه بسا نيكوكارترين فصيلتها در اين عالم؛ حقيرترين در دنياي ديگر باشد. آنكه در
[..]

ماسه و کف 14

ماسه و کف 14

4 دی 1390 , بازدید ها: 488

اگر كسي در حق تو بدي روا داشت مي تواني بدكاري او را فراموش كني اما اگر تو در
[..]

ماسه و کف 13

ماسه و کف 13

27 آذر 1390 , بازدید ها: 476

اما هيچگاه كسي بر من حسد نبرده و كينه ام به دل نداشته است، پس من برتر از هيچ كس
[..]

ماسه و کف 12

ماسه و کف 12

27 آذر 1390 , بازدید ها: 594

آن كس كه مي تواند انگشت خود را بر رمز باريك ميان خير و شر بگذارد، به راستي
[..]

ماسه و کف 11

ماسه و کف 11

13 آذر 1390 , بازدید ها: 556

اگر طبيعت به اندرز ما در قناعت پيشه كردن، گوش مي‌سپرد، هيچ جويباري به سوي
[..]

ماسه و کف 10

ماسه و کف 10

6 آذر 1390 , بازدید ها: 558

چه بسيارند زناني كه قلب مرد را در تسخير خود درمي آورند! اما چه اندكند آنها كه
[..]

ماسه و کف 9

ماسه و کف 9

29 آبان 1390 , بازدید ها: 539

چگونه تواني زبان به ترحم گشايي حال آنكه دهان از غذا انباشته اي؟ چگونه تواني
[..]

ماسه و کف 8

ماسه و کف 8

22 آبان 1390 , بازدید ها: 651

اگر از شعر گفتن و شور نهفته در شعرهايم نگفته ام، يكي را برگزينم، آن شور را
[..]

ماسه و کف 7

ماسه و کف 7

15 آبان 1390 , بازدید ها: 438

چه شريف است قلب اندوهگيني كه اين اندوه را ترانه سرايي با قلبهاي شاد راه بر او
[..]

ماسه و کف 5

ماسه و کف 5

24 مهر 1390 , بازدید ها: 335

برخي چون مركب و برخي چون كاغذيم. اگر سياهي يكي نبود، سفيدي ديگري ناتمام مي
[..]

ماسه و کف 4

ماسه و کف 4

17 مهر 1390 , بازدید ها: 718

هفت بار نفسم را در خوار داشتم: اول...
[..]

ماسه و کف 3

ماسه و کف 3

10 مهر 1390 , بازدید ها: 858

خاطره شكلي از ديدار است. فراموشي آزادي است...
[..]

ماسه و کف 1

ماسه و کف 1

28 شهریور 1390 , بازدید ها: 710

هميشه بر اين ساحل، در حد فاصل ميان ماسه و كف قدم خواهم زد. مد جاي پايم را خواهم
[..]