پيامبر و ديوانه: سه مورچه

پيامبر و ديوانه: سه مورچه

13 تیر 1390 , بازدید ها: 1098

سه مورچه روی بینی مردی که در آفتاب به خواب رفته بود به هم رسیدند. پس از آنکه
[..]

پيامبر و ديوانه: آرزو

پيامبر و ديوانه: آرزو

22 خرداد 1390 , بازدید ها: 674

سه مرد در میخانه ای گرد آمدند. یکی بافنده بود٬دیگری نجار و سومی گورکن...
[..]

پيامبر و ديوانه: جنگ

پيامبر و ديوانه: جنگ

8 خرداد 1390 , بازدید ها: 996

یک شب که ضیافتی در کاخ برپا بود مردی آمد و خود را در برابر امیر به خاک انداخت
[..]

پيامبر و ديوانه: مترسک

پيامبر و ديوانه: مترسک

11 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1060

يک بار به مترسکي گفتم: «لابد از ايستادن در اين دشت خلوت خسته
[..]

پيامبر و ديوانه: دوست من

پيامبر و ديوانه: دوست من

3 اردیبهشت 1390 , بازدید ها: 1407

اي دوست من، من آن نیستم که می نمایم، نمود پیراهنی است که به تن دارم، پیراهنی
[..]

پيامبر و ديوانه: خدا

پيامبر و ديوانه: خدا

28 فروردین 1390 , بازدید ها: 1066

در روزهاي کهن، هنگامي که نخستين لرزش سخن به لبهايم آمد، از کوه مقدس بالا رفتم
[..]