پيامبر و ديوانه: بدرود

پيامبر و ديوانه: بدرود

14 فروردین 1390 , بازدید ها: 2406

اکنون شب فرا رسیده بود. و میترای پیش گو گفت مبارک باد این روز و این جا و روحِ
[..]

پيامبر و ديوانه: از مرگ

پيامبر و ديوانه: از مرگ

23 اسفند 1389 , بازدید ها: 720

آنگاه المیترا به سخن در آمد و گفت حال می​خواهیم از مرگ بپرسیم. و او گفت:
[..]

پيامبر و ديوانه: از لذت

پيامبر و ديوانه: از لذت

1 اسفند 1389 , بازدید ها: 645

آنگاه زاویه​نشینی که سالی یک بار به شهر می​آمد، پیش آمد و گفت با ما از لذت سخن
[..]

پيامبر و ديوانه: از آموزش

پيامبر و ديوانه: از آموزش

12 دی 1389 , بازدید ها: 1694

بخش «از آموزش» از کتاب «پیامبر و دیوانه» اثر جبران خلیل جبران را با هم مرور
[..]

پيامبر و ديوانه: دَهش

پيامبر و ديوانه: دَهش

11 مهر 1389 , بازدید ها: 1217

آن‌گاه مرد توان‌گري گفت با ما از دَهش سخن بگو. و او پاسخ داد:
[..]