كشكول شيخ بهايی 53

29 بهمن 1391   saharparsa   گنجینه ادبی » کشکول شیخ بهایی   0 نظر   429 بازدید   |

. رابطه آن با جسم، همچون رابطه عاشق و معشوق است. و اين نظر را ابو حامد غزالی نيز در يكی از كتابهايش آورده است.

امام علی (ع) می فرمايد: روح در جسم همچون معنی در لفظ است. و صفـدی گفته است: مثالی از اين زيباتر نديده ام.


***
مثلی درباره ماه رمضان
از امثال عرب كلامی است كه در مورد ماه رمضان می گويند: ماه رمضان در واوها افتاد، يعنی از بيستم ماه گذشت و به بيستم و يكم و دوم و ... و ... و تا آخر ماه.
{نظير اين مطلب در زبان عاميانه فارسی هم وجود دارد كه می گويد: ماه رمضان به همهم افتاد، يعنی دهم، يازدهم، دوازدهم، و ... و ... و}***

واضع شطرنج
مردم گمان می كنند كه «صولی» واضع شطرنج بوده است. و او، ابوبكر محمد بن يحيی بن صول نگين كاتب است. زيرا در مهارت در شطرنج به او مثل زده اند وحقيت آن كسی كه واضع شطرنج است. «صصه بن داهر هندی» می باشد.

از جميل:
اری لانسی ذكرها فكانما *** تمثل لی ليلی بكل سبيل
می خواهم كه او را از ياد ببرم، اما گويی ليلی در هر گذری بر من پديدار است.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.