کشکول شیخ بهایی 2

9 بهمن 1390   saharparsa   گنجینه ادبی » کشکول شیخ بهایی   0 نظر   489 بازدید   |

و نيز گفته است: با دلاوران و درندگان ستيز كردم ولي هيچ يك از آنان همچون دوست بد بر من چيره نشد.
و نيز چنين گفته است: از همه گونه غذاهاي لذيذ خوردم و با زنان زيبا همبستر شدم ولي هيچيك را لذيذتر از تندرستي نيافتم.
و نيز گفته است: صبر را چشيدم و شربت تلخ را آشاميدم، اما هيچيك را تلخ تر و سخت تر از نيازمندي نيافتم.
و نيز گفته است: با همانندان خود كشتي گرفتم و با دلاوران پيكار كردم، اما هيچيك از آنان، چون زن بد زبان،‌ بر من پيروز نشد.
و نيز گفته است: هدف تيرها و سنگها قرار گرفتم و هيچيك را سخت تر از سخن زشت كه از دهان طلبكار حق بيرون آيد، نيافتم.
و نيز گفته است: از مال و اندوخته هاي خود صدقه ها دادم و هيچ صدقه اي را سودمندتر از راهنمايي يك گمراه به راه راست نيافتم.
و نيز گفته است: از نزديكي به پادشاهان و بخشش هاي آنان شادمان شدم اما، هيچ چيز برايم نيكوتر از رهايي از جور آنان نبود.

 ***قضای نماز سی ساله

زاهدي گفته است: نماز سي ساله خود را كه در صف نخستين نماز گزاران، به جا آورده بودم به ناچار همه را قضا نمودم. از آن روزي كه روزي به سببي دير رسيدم و در صف نخست، جايي پيدا نكردم. پس در صف دوم ايستادم. اما خود را بدين سبب، خود را از ديگران شرمسار ديدم، پس براي اداي نماز به صف نخست آمدم و از زمان فهميدم كه همه نمازهايم آلوده به ريا و آكنده از لذت توجه مردم به من بوده ست و اين كه ببينند كه من،‌ از پيشگامان كارهاي نيك بوده ام.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.