كشكول شيخ بهايی 65

كشكول شيخ بهايی 65

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 601

حكايت شده است كه عارفی، پارچه ای بافت و در بافت آن دقت به كار برد. چون آن را
[..]

كشكول شيخ بهايی 64

كشكول شيخ بهايی 64

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 484

ترک زلال و كدر دنيا به حكيمی گفتند: چرا ترک دنيا كرده ای؟ گفت: چون از زلالش
[..]

كشكول شيخ بهايی 63

كشكول شيخ بهايی 63

8 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 580

حكيمی گفته است: آنكه تو را برای كاری دوست دارد، با انجام آن رهايت كند. نيز از
[..]

كشكول شيخ بهايی 62

كشكول شيخ بهايی 62

1 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 750

قطب در «شرح شهاب» گفته است: روايت شده است كه دعای دو گروه از مردم
[..]

كشكول شيخ بهايی 61

كشكول شيخ بهايی 61

25 فروردین 1392 , بازدید ها: 717

استجابت دعای مظلوم پيامبر (ص) فرمود: دعای مظلوم مستجاب است و اگر گفته شود: مگر
[..]

كشكول شيخ بهايی 60

كشكول شيخ بهايی 60

18 فروردین 1392 , بازدید ها: 785

از عطا در مورد معنای سخن رسول خدا (ص) سوال شد كه می فرمايد: بهترين دعا، دعای من
[..]

كشكول شيخ بهايی 59

كشكول شيخ بهايی 59

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 590

نوف بكالی گويد: شبی اميرالمونين علی (ع) را ديدم كه از بستر خويش برخاسته، به
[..]

كشكول شيخ بهايی 58

كشكول شيخ بهايی 58

4 فروردین 1392 , بازدید ها: 763

خداوند فرموده است: «وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا
[..]

كشكول شيخ بهايی 57

كشكول شيخ بهايی 57

27 اسفند 1391 , بازدید ها: 1037

از سخنان امير المونين علی (ع) چون شكم از مباح پر شود، چشم از شناخت صلاح كور
[..]

كشكول شيخ بهايی 56

كشكول شيخ بهايی 56

20 اسفند 1391 , بازدید ها: 752

اگر مخرج كسرهایی را كه در آن ها حرف عين هست، (مانند: ربع، سبع، تسع، عشر) در
[..]

كشكول شيخ بهايی 55

كشكول شيخ بهايی 55

13 اسفند 1391 , بازدید ها: 746

از سخنان پيامبر خدا (ص) آقای آدميان و شفيع روز رستاخير حضرت محمد (ص) فرمود:
[..]

كشكول شيخ بهايی 53

كشكول شيخ بهايی 53

29 بهمن 1391 , بازدید ها: 561

يكی از محققين گفته است: روح گوهری روحانی است كه نه جسم است و نه جسم است و نه
[..]

كشكول شيخ بهايی 52

كشكول شيخ بهايی 52

22 بهمن 1391 , بازدید ها: 869

حكايت كنند روزی «كثير» شاعر به نزد «فرزدق» آمد و فرزدق
[..]

كشكول شيخ بهايی 51

كشكول شيخ بهايی 51

15 بهمن 1391 , بازدید ها: 958

شرافت وبزرگواری به همت و الاست نه استخوان های پوسيده...
[..]

كشكول شيخ بهايی 50

كشكول شيخ بهايی 50

8 بهمن 1391 , بازدید ها: 986

امام فخر رازی در آغاز كتاب «سر المكتوم» گفته است: كه ثابت بن قره،
[..]

كشكول شيخ بهايی 49

كشكول شيخ بهايی 49

30 دی 1391 , بازدید ها: 818

دنيای جوان، ميانسال و پير دنيا را از جهت تعلق به خودش و از حيث تعلق آن به
[..]

كشكول شيخ بهايی 48

كشكول شيخ بهايی 48

24 دی 1391 , بازدید ها: 860

روز ظالم و مظلوم امام علی (ع) فرمود: روز مظلوم بر ظالم، سخت تر از روز ظالم بر
[..]

كشكول شيخ بهايی 47

كشكول شيخ بهايی 47

17 دی 1391 , بازدید ها: 770

تو می دانی من كيستم؟ حجاج روزی برای گردش و تفريح بيرون رفت و چون از تفريح
[..]

كشكول شيخ بهايی 46

كشكول شيخ بهايی 46

10 دی 1391 , بازدید ها: 761

بليغ كيست و سخن بليغ چيست؟ گفته اند: بليغ كسی است كه وسعت سخن را چنان كه
[..]

كشكول شيخ بهايی 45

كشكول شيخ بهايی 45

3 دی 1391 , بازدید ها: 573

پاسخ محمد بن حنيفه با پادشاه روم پادشاه روم به عبدالملک بن مروان نامه نوشت
[..]