كشكول شيخ بهايی 44

كشكول شيخ بهايی 44

5 آذر 1391 , بازدید ها: 657

ساعت شبانه روز در روز قيامت در روايتی از پيامبر اكرم (ص) آمده است: روز
[..]

كشكول شيخ بهايی 43

كشكول شيخ بهايی 43

28 آبان 1391 , بازدید ها: 803

انفاق دوست داشتنی ترين چيز در كتاب شرف كافی از امام صادق (ع) روايت شده است كه
[..]

كشكول شيخ بهايی 42

كشكول شيخ بهايی 42

21 آبان 1391 , بازدید ها: 586

از سخنان حكيمان نيكوترين كار، آن است كه به مال خود، آبروی خويش را پاس بداری،
[..]

كشكول شيخ بهايی 41

كشكول شيخ بهايی 41

14 آبان 1391 , بازدید ها: 27690

نحوه خلق جهان آفرينش در كتاب روضه كافی محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت:
[..]

كشكول شيخ بهايی 40

كشكول شيخ بهايی 40

7 آبان 1391 , بازدید ها: 600

سلامتی در گمنامی يا تنهايی سكوت از سفيان ثوری روايت شده است كه گفت: از امام
[..]

كشكول شيخ بهايی 39

كشكول شيخ بهايی 39

30 مهر 1391 , بازدید ها: 647

از سخنان حكيمان نيكوكارترين كار، آن است كه به مال خود، آبروی خويش را پاس
[..]

كشكول شيخ بهايی 38

كشكول شيخ بهايی 38

23 مهر 1391 , بازدید ها: 434

روی كرد و روی گردانی دنيا در حديث آمده است: اگر دنيا به كسی رو كند، خوبی های
[..]

كشكول شيخ بهايی 37

كشكول شيخ بهايی 37

16 مهر 1391 , بازدید ها: 743

راز پراكنده شدن آوازه حارث همدانی از امير المومنين (ع) روايت كرد كه پيامبر
[..]

كشكول شيخ بهايی 36

كشكول شيخ بهايی 36

9 مهر 1391 , بازدید ها: 389

انديشه فردايی كه قيامت دارد به عمربن عبدالعزيز گفتند: آغاز توبه تو چگونه
[..]

كشكول شيخ بهايی 35

كشكول شيخ بهايی 35

2 مهر 1391 , بازدید ها: 703

سفارش حكيم به فرزندانش حكيمی به فرزندانش گفت: با هيچ كس دشمنی مورزيد! حتی
[..]

كشكول شيخ بهايی 34

كشكول شيخ بهايی 34

27 شهریور 1391 , بازدید ها: 1147

از سخنان واليس حكيم دوستی مال، ميخ شر است و دوستی شر ميخ عيب ها. به روزگار
[..]

كشكول شيخ بهايی 33

كشكول شيخ بهايی 33

19 شهریور 1391 , بازدید ها: 674

از سخنان امير المومنين (ع) آنكه حرص بر مال دنيا را با بخل به آْن، به هم
[..]

كشكول شيخ بهايی 32

كشكول شيخ بهايی 32

12 شهریور 1391 , بازدید ها: 741

از سخنان اميرالمومنين (ع) جهل انسان به عيب هايش، بزرگ ترين گناه اوست. نياز
[..]

كشكول شيخ بهايی 31

كشكول شيخ بهايی 31

5 شهریور 1391 , بازدید ها: 306

توجه به معانی دعا در هنگام دعا از اميرالمومنين (ع) روايت شده است كه فرمود:
[..]

كشكول شيخ بهايی 30

كشكول شيخ بهايی 30

29 مرداد 1391 , بازدید ها: 668

عيد حقيقی بزرگی گفته است: عيد از آْن كسی نيست كه جامه نو بپوشد، بلكه از آن
[..]

كشكول شيخ بهايی 29

كشكول شيخ بهايی 29

22 مرداد 1391 , بازدید ها: 993

از سخنان امير سخن يكی از ياران اميرالمومنين (ع) از آن حضرت پرسيد: آيا به
[..]

كشكول شيخ بهايی 28

كشكول شيخ بهايی 28

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 953

دو عيب يک خانه يكی از پادشاهان بنی اسرائيل خانه ای ساخت و در وسعت آن سعی
[..]

كشكول شيخ بهايی 27

كشكول شيخ بهايی 27

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 537

تفاوت وعد و وعيد عارفی گفته است: «وعد»، حق بندگان است بر
[..]

كشكول شيخ بهايی 26

كشكول شيخ بهايی 26

25 تیر 1391 , بازدید ها: 165668

شهادت طلبكار بر نداری بدهكار گروهی وامدار خويش را به نزد حاكم بردند و هزار
[..]

كشكول شيخ بهايی 25

كشكول شيخ بهايی 25

18 تیر 1391 , بازدید ها: 667

ضرب المثل های پند آموز از ضرب المثل های عرب و داستانهايی كه از زبان حيوانات
[..]