پس هيچ دست آويز (بهانه) و پاي جا نماند . چه سخط ( خشم گرفتن بر كسي ، ناخوش داشتن ) چون از علتي زايد استرضا ( خشنودي جستن ) و معذرت آن را بردارد ، وهر چه به زرق و افترا ساخته شود  اگر به نفاذ ( روان گشتن و گذشتن ) رسد  دست تدارك از آن قاصر و  وجه تلافي در آن تاريك باشد . كه باطل  و زور ( دروغ و نادرست ) هرگز كم نيايد و آن را اندازه و نهايت صورت نبندد .
و نمي دانم در آن چه ميان من و شير رفته است خود را جرمي هر چند در امكان نيايد كه دوتن با يكديگر صحبت دارند و شب و روز و گاه و بي گاه به يك جا باشند و در نيك و بد و اندوه و شادي مفاوضت (با هم برابري كردن) پيوندند چندان تحرّز (خويشتن داري) و تحفّظ (خود را حفظ كردن) به كار توانند داشت كه سهوي نرود .  چه هيچ كسي از سهو و زلّت (لغزيدن قدم) خالي و معصوم نتواند بود، و هر گاه كه به قصد و عمد منسوب نباشد مجال تجاوز و اغماض ( چشم پوشي )‌اندران هر چه فراخ تر است . و نيز هيچ مشاطّه جمال عفو و احسان مهتران را چون زشتي جرم و جنايت كهتران نيست .
و اگر بر من خطايي خواهد شمرد جز آن نمي  شناسم كه در راي ها جاي جاي براي مصلحت او را خلافي كرده ا م.  مگر آن بر دليري (گستاخي) و بي حرمتي حمل فرموده است   وهيچ اشارت نبوده است كه نه در آن منفعتي و از آن فايده  اي ظاهر به حاصل آمده ست .  با اين همه البته بر سر جمع نگفته ام ودر آن جانب هيبت (شكوه و بزرگي) او را به رعايت رسانيده ام . و شرط تعظيم و توقير(بزرگ داشتن) هر چه تمامتر به جاي آورده و چگونه گمان توان داشت كه نصيحت سبب وحشت و خدمت موجب عداوت گردد ؟

                  دارو سبب درد  شد اينجا چه اميد است          زايل شدن عارضه و صحت بيمار؟!

و هر كه از ناصحان در مشاورت و از طبيبان درمعالجت و از فقها در مواضع شبهت به رخصت (آسان گرفتن)  و غفلت راضي گردد از فوايد راي است و منافع علاج به صواب و ميامن (بركات) مجاهدت در عبادت بازماند . و اگر اين هم نيست ممكن است كه سكّرات (بيهوشي كه هنگام مرگ دست ميدهد)  سلطنت و ملال ملوك  او را بر اين باعث مي باشد.   و يكي از سكرات ملك آن است كه   هميشه خائنان را به جمال رضا آراسته دارد و ماصحان را به وبال ( سختي و عذاب ) سخط مأخوذ (گرفتار)  و علما گويند كه : در قعر دريا با بند غوط خوردن و در مستي لب مار دم بريده مكيدن خطر است . و از آن ها يل تر و مخوف تر  خدمت و قربت سلاطين .


به همت : سونيا خندان
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.