ياقوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا
(اي گروه من، گوش من به يکي از اهل قبيله عاشق است، و گوش عاشق مي شود پيشر از چشم گاهگاهي)

و در اين وقت او به نزديک تو مي آمد، خواستم به موافقت او بيايم و به سعادت ملاقات تو موانستي طلبم و از وحشت عربت باز رهم، که تنهائي کاري صعب است، و در دنيا هيچ موانستي طلبم و از وحشت غربت باز رهم، که تنهايي کاري صعب است، و در دنيا هيچ شادي چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود؛ و رنج مفارقت باري گرانست، هر نفس را طاقت تحمل آن نباشد؛ و ذوق مواصلت شربتي گوارنده ست که هر کس ازان نشکيبد:
والذ ايام الفتي و احبه / ما کان يزجيه مع الاحباب
(خوشترين روزهاي آدمي و محبوب ترين آنها آن است که بگذراندش با دوستان)

و به حکم اين تجارب روشن مي گردد که عاقل را از حطام (اندک مال و متاع دنياوي) اين دنيا به کفاف (مال به اندازه لازم و کافي) خرسند (قانع و راضي، کسي که بيشتر از آنچه ميسر باشد نخواهد، و به آن خوش باشد) بايد بود، و بدان قدر که حاجات نفساني فرو نماند قانع گشت، و آن نيک اندک است، قوتي و مسکني، چه اگر همه دنيا جمله يک دنيا را بخشند فايده همين باشد که حوايج بدان مدفوع گردد، و هر چه ازان بگذرد از انواع نعمت و تجمل همان شهوت دل و لذت چشم باقي ماند، و بيگانگان را دران شرکت تواند بود. من اکنون در جوار تو آمدم و به دوستي و بذاذري تو مباهات مي نمايم و چشم مي دارم که منزلت من در ضمير تو همين باشد.
چون موش از اداي اين فصول بپرداخت باخه او را جوابهاي با لطف داد، و استيحاش (دژم و ناخوشدل شدن، دلتنگ شدن، آزرده شدن) او را بمؤانست بدل گردانيد و گفت:
لله در النائبات فانها / صدا اللئام و صيقل الاحرار
(نکويي دهاد خدا حوادث و بلاهاي رسنده را که آن زنگ ناکسان و فرومايگان است و زداينده زنگ آزادگان)

و سخن تو شنودم و هر چه گفتي آراسته و نيکو بود، و بدين اشارات دليل مردانگي و مروت و برهان آزادگي و حريت تو روشن شد. ليکن تورا به سبب اين غربت چون غمناکي مي بينم، زنهار تا آن را در خاطره جاي ندهي، که گفتار نيکو آنگاه جمال دهد که به کردار ستوده پيوندد. و بيمار چون وجه معالجت بشناخت اگر بران نرود از فايده علم بي بهر ماند؛ علم خود را در کار بايد داشت و از ثمرات عقل انتفاع گرفت، و به اندکي مال غمناک نبود.


به همت: مريم پورمحمدي
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها و مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.