کليله و دمنه: ملك پيلان

کليله و دمنه: ملك پيلان

17 بهمن 1390 , بازدید ها: 560

و كار بدان جا رسيد كه قصد چشمه اي كردي كه به نام من معروف است و لشكر را بدان
[..]

کليله و دمنه: ملک پادشاه

کليله و دمنه: ملک پادشاه

10 بهمن 1390 , بازدید ها: 454

«تَخَيَّرْ إِذا ما كُنْتَ فِي الأَمْرِ مُرْسِلاً / فَمَبْلَغُ اراءِ
[..]