عشق پادشاه به كنيز زيبايش

عشق پادشاه به كنيز زيبايش

8 اسفند 1397 , بازدید ها: 2990

پيش از اين ها پادشاهي عادل بود، كه نه ازثروت مادي كم داشت و نه از معنوي. مي
[..]

درخت جاودانگی

درخت جاودانگی

6 مرداد 1394 , بازدید ها: 2823

دانایی گفت: در سرزمین هندوستان درختی است که هر کس از میوه آن بخورد، عمر جاودان
[..]

مثنوی معنوی: عشق و کودکی

مثنوی معنوی: عشق و کودکی

22 مرداد 1392 , بازدید ها: 1599

مولانا در مثنوی معنوی حکایت می کند که:در روزگاران پيش عاشقي بود كه به وفاداري
[..]

مثنوی معنوی: خدا و درویش

مثنوی معنوی: خدا و درویش

12 تیر 1392 , بازدید ها: 2648

در میان داستانهای مثنوی به حکایت درویشی می رسیم که در هرات زندگی می کرد و از
[..]

مثنوی معنوی: گوشت یا گربه؟

مثنوی معنوی: گوشت یا گربه؟

29 خرداد 1392 , بازدید ها: 1228

در حالی که زنها در حلیه گری شهره می باشند’ مولانا نیز در مثنوی معنوی اشاره ای
[..]

مثنوی معنوی: مست لیلی

مثنوی معنوی: مست لیلی

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 2356

همه ما داستان عشق زیبا و عاشقانه لیلی و مجنون را شنیده ایم. مولوی در مثنوی
[..]

مثنوی معنوی: اشک و نان

مثنوی معنوی: اشک و نان

7 خرداد 1392 , بازدید ها: 1700

مردی عرب سگي داشت كه او را بسیار دوست می داشت اما آن سگ از فرط گرسنگی در حال
[..]

مثنوی معنوی: گره

مثنوی معنوی: گره

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 799

پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و با سائلی برای زن و
[..]