در شهری مردی زندگی میکرد که شب در گوشه ای می نشست و مردم دور او جمع می آمدند و او برای مردم از داستانها و حکایتهای قدیمی تعریف میکرد. چون در آن دوران مردم سرگرمی خاصی نداشتند، در نتیجه بازار مرد قصه گو حسابی داغ بود...شبی در حال تعریف خیانت در بین اهالی بازار از جمله خیاطان بود. مردی که به تازگی از چین برگشته بود در بین جمعیت حاضر نشسته و به سخنان قصه گو گوش میداد. در آر سوال کرد: خب در این شهر کدام خیاط خیانتکار است؟ قصه گو جواب داد: فلان خیاط که در فلان نقطه شهر است چنین میکند و همیشه مقداری از پارچه را برای خود برمیدارد. مرد چینی این حرف را باور نکرد و گفت: او نمیتواند به سادگی چنین کاری کند این از سبک سری خود مردم است. من به نزد او میروم و خواهید دید او نمیتواند از من پارچه بدزدد. من بر سر اسبم شرط میگذارم که اگر خیاط چنین کرد اسبم را به شما ببخشم. هرچه مردم خواستند اورا منصرف کنند موفق نشدند. فردای آن روز مرد چینی پارچه ای گران قیمت خرید و به سراغ خیاط رفت و گفت: میخواهم با این پارچه لباسی جنگی برایم بدوزی که بالایش تنگ و پایینش گشاد باشد. خیاط به محض دیدن پارچه متوجه گران قیمت بودن آن شد و در آن طمع کرد. شروع کرد به گرفتن اندازه های مرد چینی و از طرفی برای او داستاتهای شیرینی تعریف کرد به طوری که تمام حواس مرد معطوف داستانها شد و پارچه را از یاد برد در این هنگام خیاط تکه ای از آن را برید و زیر پایش مخفی کرد. آن داستان تمام شد و مرد چینی از او درخواست کرد بازهم داستان تعریف کند و خیاط نیز چنین کرد و بازهم مقداری از پارچه را برای خود برداشت. مرد چینی از شدت لذتی که از شنیدن داستانها میبرد پارچه را بی خیال شده بود و خیاط همچنان تکه هایی از آن را میدزدید. بالاخره خیاط گفت: تمام شد، اینک باید جایی بروم، و زیر لب گفت: مرد بیچاره اگر بازهم تعریف کنم لباست خیلی تنگ خواهد شد. مرد چینی از مغازه خیاط بیرون آمد و نزد مردم رفت و گفت: دیدید گفتم او نمیتواند بامن چنین کاری کند که با سایرین میکرده. مردم باور نکردند و به همراه مرد چینی به سراغ خیاط رفتند و در این هنگام خیاط تکه های پارچه ای را که دزدیده بود به آنها نشان داد و گفت: تو آنقدر غرق حرفهای من بودی که پارچه را از یاد برده بودی. اینک هم پارجه را از دست داده ای و هم اینکه باید اسبت را باخته ای.

به همت: سونیا خندان
مسیول انجمنهای: عرفان_ مسایل مختلف ادبی.
ایمیل: hakimnezami9990@yahoo. com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.