مثنوی معنوی: صدای پای آب

مثنوی معنوی: صدای پای آب

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 805

عاشقی در پشت دیواری ایستاده بود و دیوار آنقدر بلند بود که مرد بیچاره توان به
[..]

مثنوی معنوی:وزیر خائن

مثنوی معنوی:وزیر خائن

26 مهر 1391 , بازدید ها: 843

در دوره حضرت مسیح، مردم دو گروه شدند دسته اول مسیحی شدند و گروه دوم یهودی
[..]

مثنوی معنوی:سبیل چرب کن

مثنوی معنوی:سبیل چرب کن

12 مهر 1391 , بازدید ها: 1138

در این داستان، مولانا حکایت مردی لاف زن را بازگو می کند که ادعاهای دروغش موجب
[..]

مثنوی معنوی:مسجد مهمان کش

مثنوی معنوی:مسجد مهمان کش

29 شهریور 1391 , بازدید ها: 3021

در بین داستانها و حکایتهای زیبا و پر محتوای مثنوی معنوی مولانا، به داستانی بر
[..]

مثنوی معنوی:نقاب

مثنوی معنوی:نقاب

4 مرداد 1391 , بازدید ها: 822

در روزگاران قدیم هر کسی نمی توانست به حمام رفته و هر زمان که بخواهد استحمام
[..]