حکمتهایی از نهج البلاغه 3

8 اسفند 1390   saharparsa   گنجینه ادبی » کلام امیر   0 نظر   269 بازدید   |

حكمت 22
ضرورت عمل گرايي


كسي كه كردارش او را به جايي نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايي نخواهد رسانيد.


حكمت 23
روش ياري كردن مردم


از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است.


حكمت 24
ترس از خدا در فزوني نعمت‏ها


اي فرزند آدم زماني كه خدا را مي‏بيني كه انواع نعمت‏ها را به تو مي‏رساند تو در حالي كه معصيت كاري، بترس.


حكمت 25
رفتار شناسي و نقش روحيّات در تن آدمي


كسي چيزي را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش‏هاي زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد گشت.


حكمت 26
روش درمان دردها


با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.

حكمت 27
برترين پارسايي


برترين زهد، پنهان داشتن زهد است.

حكمت 28
ضرورت ياد مرگ


هنگامي كه تو زندگي را پشت سر مي‏گذاري و مرگ به تو روي مي‏آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود.


حكمت 29
پرهيز از غفلت زدگي


هشدار هشدار به خدا سوگند، چنان پرده‏پوشي كرده كه پنداري تو را بخشيده است.


حكمت 30
از ايمان پرسيدند، جواب داد.


1 - شناخت پايه‏هاي ايمان:
ايمان بر چهار پايه استوار است:صبر، يقين، عدل و جهاد.صبر نيز بر چهار پايه قرار دارد.شوق، هراس، زهد و انتظار.آن كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوت‏هايش كاستي گيرد، و آن كس كه از آتش جهنّم مي‏ترسد، از حرام دوري مي‏گزيند، و آن كس كه در دنيا زهد مي‏ورزد، مصيبت‏ها را ساده پندارد، و آن كس كه مرگ را انتظار مي‏كشد در نيكي‏ها شتاب مي‏كند. يقين نيز بر چهار پايه استوار است:بينش زيركانه، دريافت حكيمانه واقعيّت‏ها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پيمودن راه درست پيشينيان.پس آن كس كه هوشمندانه به واقعيّت‏ها نگريست، حكمت را آشكارا بيند، و آن كه حكمت را آشكارا ديد، عبرت آموزي را شناسد، و آن كه عبرت آموزي شناخت گويا چنان است كه با گذشتگان مي‏زيسته است.و عدل نيز بر چهار پايه بر قرار است:فكري ژرف انديش، دانشي عميق و به حقيقت رسيده، نيكو داوري كردن و استوار بودن در شكيبايي.پس كسي كه درست انديشيد به ژرفاي دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زلال شريعت نوشيد، و كسي كه شكيبا شد در كارش زياده روي نكرده با نيكنامي در ميان مردم زندگي خواهد كرد.و جهاد نيز بر چهار پايه استوار است:
امر به معروف، و نهي از منكر، راستگويي در هر حال، و دشمني با فاسقان.پس هر كس به معروف امر كرد، پشتوانه نيرومند مؤمنان است، و آن كس كه از زشتي‏ها نهي كرد، بيني منافقان را به خاك ماليد، و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايداري كند حقّي را كه بر گردن او بوده ادا كرده است، و كسي كه با فاسقان دشمني كند و براي خدا خشم گيرد، خدا هم براي او خشم آورد، و روز قيامت او را خشنود سازد.

2 - شناخت اقسام كفر و ترديد:
و كفر بر چهار ستون پايدار است:كنجكاوي دروغين، ستيزه‏جويي و جدل، انحراف از حق، و دشمني كردن، پس آن كس كه دنبال توهّم و كنجكاوي دروغين رفت به حق نرسيد.و آن كس كه به ستيزه‏جويي و نزاع پرداخت از ديدن حق نا بينا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف گرديد، نيكويي را زشت، و زشتي را نيكويي پنداشت و سر مست گمراهي‏ها گشت، و آن كس كه دشمني ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و كارش سخت، و نجات او از مشكلات دشوار است.و شك چهار بخش دارد:جدال در گفتار، ترسيدن، دو دل بودن، و تسليم حوادث روزگار شدن.پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكي شبهات بيرون نخواهد آمد، و آن كس كه از هر چيزي ترسيد همواره در حال عقب نشيني است، و آن كس كه در ترديد و دو دلي باشد زير پاي شيطان كوبيده خواهد شد، و آن كس كه تسليم حوادث گردد و به تباهي دنيا و آخرت گردن نهد، و هر دو جهان را از كف خواهد داد.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.