حكمتهای نهج البلاغه 24

9 مرداد 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کلام امیر   0 نظر   797 بازدید   |


حکمت 232
سنگ غصبى در بناى خانه، در گرو ويران شدن آن است (اين سخن از رسول خدا نقل شده است، و اينكه سخن پيامبر (ص) و على (ع) شبيه يكديگرند جاى شگفتى نيست براى اينكه هر دو از يكجا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ريخته شده است).
حکمت 233
روزى كه ستمديده از ستمكار انتقام كشد، سخت تر از روزى است كه ستمكار بر او ستم روا مى داشت.
حکمت 234
از خدا بترس هر چند اندك، ميان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازك.حکمت 235
هرگاه پاسخها همانند و زياد باشد، پاسخ درست پنهان گردد.
حکمت 236
خدا را در هر نعمتى حق است، هر كس آن را بپردازد، فزونى يابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهى كند، در خطر نابودى قرار گيرد.
حکمت 237
هنگامى كه توانايى فزونى يابد، شهوت كاستى گيرد.
حکمت 238

از گريختن نعمتها بپرهيزيد زيرا هر گريخته اى باز نمى گردد.
حکمت 239
بخشش بيش از خويشاوندى محبت آورد.حکمت 240
چون كسى به تو گمان نيك برد، خوشبينى او را تصديق كن.

1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.