حكمتهای نهج البلاغه 40

28 آبان 1391   saharparsa   گنجینه ادبی / کلام امیر   0 نظر   921 بازدید   |


حکمت 392

چشم زخم راست است، استفاده از نيروهاى مرموز طبيعت و افسون راست است، سحر و جادو راست است، و فال نيك راست است، و رويداد بد را بدشگون دانستن، درست نيست، بوى خوش درمان و نشاطآور، عسل درمان و نشاطآور، سوارى درمان و نشاطآور، و نگاه به سبزه زار درمان و نشاطآور است.
حکمت 393
هماهنگى در اخلاق و رسوم مردم، ايمن ماندن از دشمنى و كينه هاى آنان است.
حکمت 394
(شخصى در حضور امام سخنى بزرگتر از شان خود گفت، فرمود،) پر درنياورده پرواز كردى، و در خردسالى آواز بزرگان سر دادى (شكير، نخستين پرهايى است كه بر بال پرنده مى رويد قبل از آن كه قوى و محكم شود، و سقب، شتر خردسال است زيرا شتر بانگ در نياورد تا بالغ شود)حکمت 395

كسى كه به كارهاى گوناگون پردازد، خوارشده، پيروز نمى گردد.حکمت 396
(از امام معنى لا حول و لا قوه الا بالله، را پرسيدند) ما برابر خدا مالك چيزى نيستيم، و مالك چيزى نمى شويم جز آنچه او به ما بخشيده است، پس چون خدا چيزى به ما ببخشد كه خود سزاوارتر است، وظائفى نيز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت تكليف خود را از ما برداشته است.
حکمت 397
چون عمار پسر ياسر با مغيره بن شعبه بحث مى كرد و پاسخ او را مى داد، امام به او فرمود: اى عمار! مغيره را رهاكن، زيرا او از دين به مقدارى كه او را به دنيا نزديك كند، برگرفته، و به عمد حقائق را بر خود پوشيده داشت، تا شبهات را بهانه لغزشهاى خود قرار دهد.حکمت 398
چه نيكو است فروتنى توانگران برابر مستمندان، براى به دست آوردن پاداش الهى، و نيكوتر از آن خويشتندارى مستمندان برابر توانگران براى توكل به خداوند است.حکمت 399
خدا عقل را به انسانى نداد جز آنكه روزى او را با كمك عقل نجات بخشيد.حکمت 400
هركس با حق درافتاد نابود شد.


1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.