خطبه های 14،‌ 15، 16

5 فروردین 1392   saharparsa   گنجینه ادبی » کلام امیر   0 نظر   804 بازدید   |

خطبه 14
نقش عوامل محيط در انسان


نقش عوامل محيط در انسان سرزمين شما به آب نزديك و از آسمان دور است، عقلهاى شما سست و افكار شما سفيهانه است پس شما نشانه اى براى تيرانداز، و لقمه اى براى خورنده، و صيدى براى صياد مى باشيد.

 

خطبه 15
سياست اقتصادی امام علی (ع)


سياست اقتصادى امام (ع) به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را هر كجا كه بيابم به صاحبان اصلى آن باز مى گردانم، گر چه با آن ازدواج كرده، يا كنيزانى خريده باشند، زيرا در عدالت گشايش براى عموم است، و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى او سخت تر است.
خطبه 16
اعلام سياست های حكومتی
فضايل اخلاقی امام علی (ع)
سرگردانی مردم و ضرورت تقوا


اعلام سياستهاى حكومتى آنچه مى گويم به عهده مى گيرم، و خود به آن پاى بندم، كسى كه عبرتها براى او آشكار شود، و از عذاب آن پند گيرد، تقوى و خويشتن دارى او را از سقوط در شبهات نگه مى دارد، آگاه باشيد، تيره روزيها و آزمايشها، همانند زمان بعثت پيامبر (ص) بار ديگر به شما روى آورد. سوگند به خدايى كه پيامبر (ص) را به حق مبعوث كرد، سخت آزمايش مى شويد، چون دانه اى كه در غربال ريزند، يا غذايى كه در ديگ گذارند، به هم خواهيد ريخت، زير و رو خواهيد شد، تا آنكه پايين به بالا، و بالا به پايين رود، آنان كه سابقه اى در اسلام داشتند، و تاكنون منزوى بودند، بر سر كار مى آيند، و آنها كه به ناحق، پيشى گرفتند، عقب زده خواهند شد فضائل اخلاقى امام (ع) به خدا سوگند، كلمه اى از حق را نپوشاندم، هيچگاه دروغى نگفته ام، از روز نخست، به اين مقام خلافت، و چنين روزى خبر داده شدم، آگاه باشيد همانا گناهان چون مركبهاى بدرفتارند، كه سواران خود (گناهكاران) را عنان رهاشده در آتش دوزخ مى اندازند، اما تقوى، چونان مركبهاى فرمانبردارى هستند كه سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاويدان مى كنند. حق و باطل هميشه در پيكارند، و براى هر كدام طرفدارانى است، اگر باطل پيروز شود، جاى شگفتى نيست، از ديرباز چنين بود، و اگر طرفداران حق اندكند، چه بسا روزى فراوان گردند، و پيروز شوند، اما كمتر اتفاق مى افتد كه چيز رفته باز گردد. (كلمات امام (ع) پيرامون حق و باطل، از سخنان نيكويى است كه كلام كسى از سخن سرايان به آن نخواهد رسيد، و بيش از آنچه كه ما در شگفت شويم، شگفتى، برابر آن فرومانده است، در اين كلمات امام (ع) ريزه كاريهايى از فصاحت است كه نه زبان قدرت شرح آن را دارد، و نه انسانى مى تواند از دره هاى عميق آن بگذرد، اين اعتراف مرا كسانى كه در فصاحت پيشگامند و با سابقه، درك مى كنند. سرگردانى مردم، و ضرورت تقوا آن كس كه بهشت و دوزخ را پيش روى خود دارد، در تلاش است برخى از مردم به سرعت به سوى حق پيش مى روند، كه اهل نجاتند، و بعضى به كندى مى روند و اميدوارند، و ديگرى كوتاهى مى كند و در آتش جهنم گرفتار است، چپ و راست گمراهى، و راه ميانه، جاده مستقيم الهى است كه قرآن و آثار نبوت، آن را سفارش مى كند، و گذرگاه سنت پيامبر (ص) است، و سرانجام بازگشت همه بدان سو است. ادعاكننده باطل نابود شد، و دروغگو زيان كرد، هر كس با حق درافتاد هلاك گرديد، نادانى انسان همين بس كه قدر خويش نشناسد. آنچه بر اساس تقوى پايه گذارى شود، نابود نگردد، كشتزارى كه با تقوى آبيارى شود، تشنگى ندارد. مردم! به خانه هاى خود روى آوريد، مسائل ميان خود را اصلاح كنيد، توبه و بازگشت پس از زشتيها ميسر است، جز پروردگار خود، ديگرى را ستايش نكنيد، و جز خويشتن خويش ديگرى را سرزنش ننماييد.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.