کلام امیر: خطبه های 68، 69، 70

کلام امیر: خطبه های 68، 69، 70

20 آبان 1392 , بازدید ها: 938

علل نكوهش كوفيان چه مقدار با شما كوفيان مدارا كنم؟ چونان مدارا كردن با شتران نو
[..]

کلام امیر: خطبه 65 ، 66 ، 67

کلام امیر: خطبه 65 ، 66 ، 67

22 مهر 1392 , بازدید ها: 1129

اى گروه مسلمانان، لباس زيرين را ترس خدا، و لباس رويين را آرامش و خونسردى قرار
[..]

کلام امیر: خطبه 63 و 64

کلام امیر: خطبه 63 و 64

9 مهر 1392 , بازدید ها: 1276

شتافتن به سوى اعمال پسنديده اى بندگان خدا! از خدا بپرهيزيد. و با اعمال نيكو به
[..]

کلام امیر: خطبه های 60، 61، 62

کلام امیر: خطبه های 60، 61، 62

1 مهر 1392 , بازدید ها: 1077

نهى از كشتار خوارج بعد از من با خوارج نبرد نكنيد، زيرا كسى كه در جستجوى حق بوده
[..]

کلام امیر: خطبه های 57، 58، 59

کلام امیر: خطبه های 57، 58، 59

25 شهریور 1392 , بازدید ها: 981

خبر از آينده شوم خوارج سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد، چنانكه اثرى از شما باقى
[..]

کلام امیر: خطبه 54، 55، 56

کلام امیر: خطبه 54، 55، 56

11 شهریور 1392 , بازدید ها: 878

توضيحاتى پيرامون جنگ صفين اينكه مى گوييد، خويشتن دارى از ترس مرگ است، به خدا
[..]

کلام امیر: خطبه 52 و 53

کلام امیر: خطبه 52 و 53

4 شهریور 1392 , بازدید ها: 942

تعريف دنيا آگاه باشيد، گويا دنيا پايان يافته، و وداع خويش را اعلام داشته است،
[..]

کلام امیر: خطبه 49، 50، 51

کلام امیر: خطبه 49، 50، 51

27 مرداد 1392 , بازدید ها: 1102

خداشناسى ستايش خداوندى را سزاست كه از اسرار نهانها آگاه است، و نشانه هاى آشكارى
[..]

کلام امیر: خطبه 46، 47، 48

کلام امیر: خطبه 46، 47، 48

24 تیر 1392 , بازدید ها: 1030

دعاى سفر خدايا! از سختى سفر، و اندوه بازگشتن، و روبرو شدن با مناظر ناگوار در
[..]

کلام امیر: خطبه 43, 44, 45

کلام امیر: خطبه 43, 44, 45

17 تیر 1392 , بازدید ها: 1251

واقع نگرى در برخورد با دشمن مهيا شدن من براى جنگ با شاميان، در حاليكه (جرير) را
[..]

کلام امیر: خطبه 40، 41، 42

کلام امیر: خطبه 40، 41، 42

10 تیر 1392 , بازدید ها: 970

ضرورت حكومت سخن حقى است، كه از آن اراده باطل شده! آرى درست است، فرمانى جز فرمان
[..]

کلام امیر: خطبه 35 و 36

کلام امیر: خطبه 35 و 36

27 خرداد 1392 , بازدید ها: 1030

ضرورت ستايش پروردگار خدا را سپاس! هر چند كه روزگار دشواريهاى فراوان و حوادثى
[..]

کلام امیر: خطبه 33 و 34

کلام امیر: خطبه 33 و 34

20 خرداد 1392 , بازدید ها: 1164

به هنگام عزيمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناكثين فرمودابن عباس مى گويد در سرزمين
[..]

کلام امیر: خطبه های 30 و 31

کلام امیر: خطبه های 30 و 31

13 خرداد 1392 , بازدید ها: 698

روانشناسى طلحه و زبير با طلحه، ديدار مكن، زيرا در برخورد با طلحه، او را چون
[..]

خطبه 27

خطبه 27

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 630

ارزش جهاد در راه خدا پس از ستايش پروردگار، جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت
[..]

خطبه 26

خطبه 26

16 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 701

شناخت فرهنگ جاهليت خداوند، پيامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را هشداردهنده جهانيان
[..]

کلام امیر: خطبه 24 و 25

کلام امیر: خطبه 24 و 25

9 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 832

ضرورت آمادگى براى جهاد سوگند به جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق، و آنان كه
[..]