حكمتهای نهج البلاغه 32

حكمتهای نهج البلاغه 32

3 مهر 1391 , بازدید ها: 639

حکمت 311 به پسرش محمد حنيفه سفارش كرد، اى فرزند! من از تهيدستى بر تو
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 30

حكمتهای نهج البلاغه 30

20 شهریور 1391 , بازدید ها: 635

حکمت 291 آنچه كه بين من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته
[..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 26

حکمتهایی از نهج البلاغه 26

23 مرداد 1391 , بازدید ها: 617

حکمت 251 وفادارى با خيانتكاران نزد خدا نوعى خيانت، و خيانت به خيانتكاران نزد
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 24

حكمتهای نهج البلاغه 24

9 مرداد 1391 , بازدید ها: 649

حکمت 231 هر كس تن به سستى دهد، حقوق را پايمال كند، و هر كس سخن چين را پيروى
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 23

حكمتهای نهج البلاغه 23

26 تیر 1391 , بازدید ها: 785

حکمت 222 با آن كس كه روزى به او روى آورده شراكت كنيد، كه او توانگرى را
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 22

حكمتهای نهج البلاغه 22

19 تیر 1391 , بازدید ها: 303

حکمت 211 داورى با گمان بر افراد مورد اطمينان، دور از عدالت است...
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 21

حكمتهای نهج البلاغه 21

12 تیر 1391 , بازدید ها: 455

حکمت 201 از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته اى كه دامن به كمر زده و خود را
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 20

حكمتهای نهج البلاغه 20

5 تیر 1391 , بازدید ها: 638

حکمت 191 (جنايتكارى را حضور امام آوردند كه جمعى اوباش همراه او بودند.) خوش
[..]

حكمتهای نهج البلاغه 19

حكمتهای نهج البلاغه 19

29 خرداد 1391 , بازدید ها: 854

حکمت 181 شگفتا! آيا معيار خلافت صحابى پيامبر بودن است؟ اما صحابى بودن و
[..]