حکمتهایی از نهج البلاغه 36

حکمتهایی از نهج البلاغه 36

1 آبان 1391 , بازدید ها: 750

حکمت 351 اى اسيران آرزوها، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 34

حکمتهایی از نهج البلاغه 34

17 مهر 1391 , بازدید ها: 699

حکمت 331 علم دو گونه است، علم فطرى و علم اكتسابى، علم اكتسابى اگر هماهنگ با علم [..]

حكمتهای نهج البلاغه 32

حكمتهای نهج البلاغه 32

3 مهر 1391 , بازدید ها: 763

حکمت 311 به پسرش محمد حنيفه سفارش كرد، اى فرزند! من از تهيدستى بر تو هراسناكم، [..]

حكمتهای نهج البلاغه 30

حكمتهای نهج البلاغه 30

20 شهریور 1391 , بازدید ها: 757

حکمت 291 آنچه كه بين من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 29

حکمتهایی از نهج البلاغه 29

13 شهریور 1391 , بازدید ها: 816

حکمت 281 در راه خدا برادرى داشتم كه در چشم من بزرگ مقدار بود چنان دنياى حرام در [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 27

حکمتهایی از نهج البلاغه 27

30 مرداد 1391 , بازدید ها: 1 132

حکمت 261 مردم در دنيا دو دسته اند، يكى آن كس كه در دنيا براى دنيا كار كرد، و [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 26

حکمتهایی از نهج البلاغه 26

23 مرداد 1391 , بازدید ها: 735

حکمت 251 وفادارى با خيانتكاران نزد خدا نوعى خيانت، و خيانت به خيانتكاران نزد [..]

حكمتهای نهج البلاغه 24

حكمتهای نهج البلاغه 24

9 مرداد 1391 , بازدید ها: 776

حکمت 231 هر كس تن به سستى دهد، حقوق را پايمال كند، و هر كس سخن چين را پيروى كند [..]

حكمتهای نهج البلاغه 23

حكمتهای نهج البلاغه 23

26 تیر 1391 , بازدید ها: 916

حکمت 222 با آن كس كه روزى به او روى آورده شراكت كنيد، كه او توانگرى را [..]

حكمتهای نهج البلاغه 22

حكمتهای نهج البلاغه 22

19 تیر 1391 , بازدید ها: 422

حکمت 211 داورى با گمان بر افراد مورد اطمينان، دور از عدالت است... [..]

حكمتهای نهج البلاغه 21

حكمتهای نهج البلاغه 21

12 تیر 1391 , بازدید ها: 566

حکمت 201 از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته اى كه دامن به كمر زده و خود را [..]

حكمتهای نهج البلاغه 20

حكمتهای نهج البلاغه 20

5 تیر 1391 , بازدید ها: 749

حکمت 191 (جنايتكارى را حضور امام آوردند كه جمعى اوباش همراه او بودند.) خوش [..]

حكمتهای نهج البلاغه 19

حكمتهای نهج البلاغه 19

29 خرداد 1391 , بازدید ها: 971

حکمت 181 شگفتا! آيا معيار خلافت صحابى پيامبر بودن است؟ اما صحابى بودن و [..]