حکمتهایی از نهج البلاغه 16

حکمتهایی از نهج البلاغه 16

8 خرداد 1391 , بازدید ها: 633

حكمت 151 پرهيز از مواضع اتّهام كسي كه خود را در جايگاه تهمت قرار داد، نبايد جز [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 14

حکمتهایی از نهج البلاغه 14

25 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 544

حكمت 131 فلسفه احكام الهي نماز، موجب نزديكي هر پارسايي به خداست، و حج جهاد هر [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 13

حکمتهایی از نهج البلاغه 13

18 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 790

حكمت 121 شگفتي ضدّ ارزش‏ها در شگفتم از بخيل:به سوي فقري مي‏شتابد كه از آن [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 12

حکمتهایی از نهج البلاغه 12

11 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 29 656

حكمت 111 توجّه به پايان پذيري دنيا شخصي از امام پرسيد حال شما چگونه است فرمود: [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 11

حکمتهایی از نهج البلاغه 11

4 اردیبهشت 1391 , بازدید ها: 782

حكمت 101 1 - وصف زاهدان از نوف بكّالي نقل شده، كه در يكي از شب‏ها، امام علي [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 10

حکمتهایی از نهج البلاغه 10

28 فروردین 1391 , بازدید ها: 712

حكمت 91 شناخت نيكي‏ها و خوبيها از امام پرسيدند «خير» چيست فرمود - خوبي آن نيست [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 9

حکمتهایی از نهج البلاغه 9

21 فروردین 1391 , بازدید ها: 926

حكمت 81 مردم پس از جنگها باقي ماندگان شمشير و جنگ، شماره شان با دوام‏تر، و [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 8

حکمتهایی از نهج البلاغه 8

14 فروردین 1391 , بازدید ها: 1 218

حكمت 71 ضرورت ياد مرگ انسان با نفسي كه مي‏كشد، قدمي به سوي مرگ مي‏رود... [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 7

حکمتهایی از نهج البلاغه 7

7 فروردین 1391 , بازدید ها: 727

كمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند:... حكمت 61 غفلت دنيا پرستان اهل [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 6

حکمتهایی از نهج البلاغه 6

29 اسفند 1390 , بازدید ها: 598

حكمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند:... حكمت 51 ارزش‏هاي اخلاقي هيچ [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 5

حکمتهایی از نهج البلاغه 5

22 اسفند 1390 , بازدید ها: 606

حكمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند: حكمت 41 الگوهاي انساني - فضائل [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 4

حکمتهایی از نهج البلاغه 4

15 اسفند 1390 , بازدید ها: 104 117

حكمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند: حكمت 31 ارزش و والايي انجام دهنده [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 3

حکمتهایی از نهج البلاغه 3

8 اسفند 1390 , بازدید ها: 465

حكمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند: حكمت 21 روش گرفتن حق ما را حقّي [..]

حکمتهایی از نهج البلاغه 1

حکمتهایی از نهج البلاغه 1

24 بهمن 1390 , بازدید ها: 761

حكمتهای نهج البلاغه حضرت علی (ع) می فرمايند:... حكمت 1 روش برخورد با فتنه ‏ها [..]