صفحه اصلي > کلام امیر > حکمتهایی از نهج البلاغه 28

حکمتهایی از نهج البلاغه 28


6 شهریور 1391. نويسنده: saharparsa


حکمت 272
كسى كه به ياد سفر طولانى آخرت باشد خود را آماده مى سازد.حکمت 273
انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهى چشمها دروغ مى نماياند، اما آن كس كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمى كند.حکمت 274

ميان شما و پندپذيرى، پرده اى از غرور و خودخواهى وجود دارد.حکمت 275
نادان شما پرتلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهى ورزند.حکمت 276
دانش راه عذرتراشى را بر بهانه جويان بسته است.حکمت 277
آنان كه وقتشان پايان يافت خواستار مهلت، و آنان كه مهلت دارند كوتاهى مى ورزند.حکمت 278

مردم چيزى را نگفتند خوش باد، جز آنكه روزگار، روز بدى را براى او تدارك ديد.حکمت 279

از قدر پرسيدند فرمود: راهى است تاريك آن را مپيماييد، و دريايى است ژرف وارد نشويد، و رازى است خدايى خود را به زحمت نياندازيد.حکمت 280
هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار كند، دانش را از او دور سازد.


بازگشت