عاشقانه قهوه شور

عاشقانه قهوه شور

8 مهر 1395 , بازدید ها: 464

پسر و دختری را که قرار بود تمام زندگی اش شود برای اولین بار به کافی شاپ دعوت
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 827

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

اتوبوسی که نیامد

اتوبوسی که نیامد

23 شهریور 1395 , بازدید ها: 527

آسمان تار زمین تور خیابان تیر است... آه این کوچه قدمگاه کدامین شیر است...
[..]

از زندگی بخواه خواهد داد

از زندگی بخواه خواهد داد

13 شهریور 1395 , بازدید ها: 1301

پدر و پسری که برای قدم زدن به کوه رفته بودند , ناگهان پای پسر به سنگی گیر میکند
[..]

پندهای قند پهلو 15

پندهای قند پهلو 15

6 شهریور 1395 , بازدید ها: 406

پندهای قند پهلو، این داستان: شداد بن عاد
[..]

شعر زیبای بلوط

شعر زیبای بلوط

11 مرداد 1395 , بازدید ها: 1313

چشم ها گشاده باد... بر چکاد کوه سربلند... بر خزان غم گرفته در
[..]

داستان کوتاه عشق و زندگی

داستان کوتاه عشق و زندگی

4 تیر 1395 , بازدید ها: 549

شاگردی از استادش پرسید : عشق چیست ؟ استاد در جواب گفت : به گندم زار برو و پر
[..]