مثل مداد باش!

مثل مداد باش!

15 آبان 1395 , بازدید ها: 1301

پسرک از پدر بزرگش پرسید: پدربزرگ درباره چه می نویسی؟
[..]

کتاب صوتی بینوایان

کتاب صوتی بینوایان"قسمت 21"

12 آبان 1395 , بازدید ها: 529

بینوایان تصویر راستین سیمای مردم فرانسه در قرن نوزدهم است. چهرهٔ چند قهرمان در
[..]

پندهای قندپهلو 18

پندهای قندپهلو 18

8 آبان 1395 , بازدید ها: 347

پندهای قند پهلو، قسمت 18، این داستان: قناعت
[..]

داستان کوتاه: باران

داستان کوتاه: باران

29 مهر 1395 , بازدید ها: 1504

باران به شدت میبارید و من از پشت پنجره اتاقم محو تماشای آن بودم. نگاهم به
[..]

تار عنکبوت

تار عنکبوت

27 مهر 1395 , بازدید ها: 882

بدکاری هنگام مرگ ملکه دربان را دید. ملکه گفت: ((کافی است که فقط یک کار خوب کرده
[..]

یا زینب کبری

یا زینب کبری

26 مهر 1395 , بازدید ها: 1075

امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است امشب که از نسیم حضوری لبالب است
[..]

پندهای قند پهلو 17

پندهای قند پهلو 17

24 مهر 1395 , بازدید ها: 500

پندهای قند پهلو- شماره17- این داستان: زورآزمایی خورشید و باد...
[..]

درک عظمت عشق

درک عظمت عشق

18 مهر 1395 , بازدید ها: 700

درجزیره ای زیبا تمام حواس آدمیان زندگی میکردند: ثروت، شادی، غم، غرور، عشق و...
[..]

پندهای قندپهلو 16

پندهای قندپهلو 16

10 مهر 1395 , بازدید ها: 424

پندهای قند پهلو، قسمت 16- این داستان: اوبـونـتو
[..]

عاشقانه قهوه شور

عاشقانه قهوه شور

8 مهر 1395 , بازدید ها: 555

پسر و دختری را که قرار بود تمام زندگی اش شود برای اولین بار به کافی شاپ دعوت
[..]

کرم شب تاب

کرم شب تاب

7 مهر 1395 , بازدید ها: 1080

روز قسمت بود. خدا هستی را قسمت میکرد...
[..]

اتوبوسی که نیامد

اتوبوسی که نیامد

23 شهریور 1395 , بازدید ها: 629

آسمان تار زمین تور خیابان تیر است... آه این کوچه قدمگاه کدامین شیر است...
[..]