گلستان : حکایت 10

گلستان : حکایت 10

11 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 504

حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: بلی،
[..]

گلستان : حکایت 9

گلستان : حکایت 9

10 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 504

حکیم فرزانه ای را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و
[..]

گلستان : حکایت 8

گلستان : حکایت 8

9 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 484

دزدي به خانه پارسائي درآمد چندانكه جست چيزي نيافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد.
[..]

گلستان : حکایت 7

گلستان : حکایت 7

8 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 662

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده .
[..]

گلستان : حکایت 6

گلستان : حکایت 6

7 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 784

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی ، تلخ گفتار ، بدخوی ، مردم آزار ، گدا طبع
[..]

گلستان : حکایت 5

گلستان : حکایت 5

6 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 526

آنكس كه مصيبت ديد، قدر عافيت را مى داند پادشاهى با نوكرش در كشتى نشست تا سفر
[..]

گلستان : حکایت 4

گلستان : حکایت 4

5 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 616

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت...
[..]

گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 513

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی
[..]