داستان دختر مرد ماهیگیر

داستان دختر مرد ماهیگیر

23 خرداد 1395 , بازدید ها: 412

مرد صیادی سه دختر داشت و هر روز یکی از آنها رو با خودش به کنار رودخانه میبرد تا
[..]

پندهای قند پهلو 9

پندهای قند پهلو 9

22 خرداد 1395 , بازدید ها: 263

پندهای قند پهلو، این داستان: بینش و تصمیم گیری خوب...
[..]

پندهای قند پهلو8

پندهای قند پهلو8

15 خرداد 1395 , بازدید ها: 354

پندهای قند پهلو، این داستان: عصر یخبندان...
[..]

پندهای قند پهلو7

پندهای قند پهلو7

8 خرداد 1395 , بازدید ها: 298

پندهای قند پهلو 7، این قسمت: در باب بزرگ اندیشی...
[..]

پندهای قند پهلو 6

پندهای قند پهلو 6

1 خرداد 1395 , بازدید ها: 867

پندهای قند پهلو، این داستان: نجات یک زندگی...
[..]

پندهای قند پهلو 4

پندهای قند پهلو 4

18 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 680

پندهای قند پهلو4، این داستان مدیریت بحران...
[..]

درخت گلابی

درخت گلابی

11 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 627

مردی چهار پسر داشت که برای پند دادن آنها به ترتیب هریک را به سراغ درخت گلابی
[..]

پندهای قند پهلو3

پندهای قند پهلو3

9 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 466

پندهای قند پهلو،این داستان پریدن
[..]

دو خط موازی

دو خط موازی

4 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 919

دو خط موازی زاییده شده اند. پسرکی در کلاس درس آنها را روی کاغذ کشید . آن وقت دو
[..]

سنگتراش

سنگتراش

16 فروردین 1395 , بازدید ها: 534

روزی سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه
[..]