از زندگی بخواه خواهد داد

از زندگی بخواه خواهد داد

13 شهریور 1395 , بازدید ها: 1371

پدر و پسری که برای قدم زدن به کوه رفته بودند , ناگهان پای پسر به سنگی گیر میکند
[..]

پندهای قند پهلو 15

پندهای قند پهلو 15

6 شهریور 1395 , بازدید ها: 424

پندهای قند پهلو، این داستان: شداد بن عاد
[..]

شعر زیبای بلوط

شعر زیبای بلوط

11 مرداد 1395 , بازدید ها: 1510

چشم ها گشاده باد... بر چکاد کوه سربلند... بر خزان غم گرفته در
[..]

داستان کوتاه عشق و زندگی

داستان کوتاه عشق و زندگی

4 تیر 1395 , بازدید ها: 552

شاگردی از استادش پرسید : عشق چیست ؟ استاد در جواب گفت : به گندم زار برو و پر
[..]

داستان دختر مرد ماهیگیر

داستان دختر مرد ماهیگیر

23 خرداد 1395 , بازدید ها: 514

مرد صیادی سه دختر داشت و هر روز یکی از آنها رو با خودش به کنار رودخانه میبرد تا
[..]

پندهای قند پهلو 9

پندهای قند پهلو 9

22 خرداد 1395 , بازدید ها: 283

پندهای قند پهلو، این داستان: بینش و تصمیم گیری خوب...
[..]

پندهای قند پهلو8

پندهای قند پهلو8

15 خرداد 1395 , بازدید ها: 367

پندهای قند پهلو، این داستان: عصر یخبندان...
[..]

پندهای قند پهلو7

پندهای قند پهلو7

8 خرداد 1395 , بازدید ها: 319

پندهای قند پهلو 7، این قسمت: در باب بزرگ اندیشی...
[..]

پندهای قند پهلو 6

پندهای قند پهلو 6

1 خرداد 1395 , بازدید ها: 924

پندهای قند پهلو، این داستان: نجات یک زندگی...
[..]

پندهای قند پهلو 4

پندهای قند پهلو 4

18 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 719

پندهای قند پهلو4، این داستان مدیریت بحران...
[..]

درخت گلابی

درخت گلابی

11 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 672

مردی چهار پسر داشت که برای پند دادن آنها به ترتیب هریک را به سراغ درخت گلابی
[..]