ماه من غصه چرا؟

ماه من غصه چرا؟

7 مرداد 1396 , بازدید ها: 692

ماه من غصه چرا؟!!... آسمان را بنگر... که هنوز... بعد صدها شب و روز... مثل آن
[..]

یا زینب کبری

یا زینب کبری

26 مهر 1395 , بازدید ها: 393

امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب است امشب که از نسیم حضوری لبالب است
[..]

اتوبوسی که نیامد

اتوبوسی که نیامد

23 شهریور 1395 , بازدید ها: 453

آسمان تار زمین تور خیابان تیر است... آه این کوچه قدمگاه کدامین شیر است...
[..]

شعر زیبای بلوط

شعر زیبای بلوط

11 مرداد 1395 , بازدید ها: 840

چشم ها گشاده باد... بر چکاد کوه سربلند... بر خزان غم گرفته در
[..]

هر بار

هر بار

6 دی 1394 , بازدید ها: 395

[..]

ترانه خانه

ترانه خانه

30 آبان 1394 , بازدید ها: 493

مجله زیر و بم دوره جدید شماره2 ترانه خانه قدم که می زنی قدم که می زنی،تو
[..]