صفحه اصلي > گنجینه ادبی > کسی را دوست بدار

کسی را دوست بدار


29 اردیبهشت 1394. نويسنده: یاس سفید 1385

کسی را دوست بدار که "دوستت دارد"، حتی اگر غلام درگاهت باشد؛
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد"، حتی اگر سلطان قلبت باشد...
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان"....
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی زندگیست...
برای کسی که دوستت دارد "زندگی" باش نه "تفریح
دکتر حسین الهی قمشه ای


بازگشت