صفحه اصلي > گنجینه ادبی / کتابهای اسکاول شین > فلورانس اسکاول شین: چه انتظار دارید؟ قسمت 3

فلورانس اسکاول شین: چه انتظار دارید؟ قسمت 3


29 مرداد 1392. نويسنده: MarziyehBakhshaei

 

مردم اندک اندک به نفوذ کلام و قدرت اندیشه خود پی می برند و در می یابند که چرا ایمان، اعتقاد بر چیزهای امید داشته است و برهان و چیزهای نادیده.
کارکرد قانون امید و انتظار را در خرافات می بینیم.
اگر از زیر نردبانی بگذرید و فکر کنید که برایتان بداقبالی می آورد، بی تردید بد اقبالی خواهد آورد. نردبان کاملا" معصوم است. بداقبالی تنها به این دلیل می آید که خودتان انتظارش را داشته اید.

می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که: انتظار، اعتماد بر چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای ندیده. یا حتی به این صورت که: انتظار، اعتماد بر چیزهایی است که انسان از آنها می ترسد. و یا به این شکل که: آنچه منتظرش بودم بر من واقع شد. و آنچه که انتظارش را می کشیدم به من رسید.

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد.
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد.
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید.
و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید.

حال به همه موهبتهایی بیندیشید که چنین دوردست به نظر می آیند. و از همین حالا منتظرشان باشید تا در پرتو لطف الهی و به گونه ای غیر منتظره به سراغتان بیایند. چون خدا معجزات خود را از راههایی عجیب به انجام می رساند.
بیایید از همین حالا در انتظار تحقق همه این تبرکها باشیم. در میان این میثاقها، وعده ثروت هست و حرمت و جوانی جاودان. گوشت او از گوشت طفل لطیف تر خواهد شد. و به ایام جوانی خود خواهد برگشت. و حیات ابدی(( و بعد از آن موت نخواهد بود که مرگ در ظفر بلعیده شده است. ))
اکنون می دانیم که همه این چیزها از نظر علمی نیز امکان پذیرند.
وقتی قانون بخشایش را فرا می خوانیم، از خطاها و عواقب آنها رها می شویم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد.
آنگاه: تن ما، در نور شسته و مطهر خواهد شد تا مظهر تن نور باشد که فناناپذیر است و خلل نیافتنی. جوهری پاک_ و نمایانگر کمال.

من در انتظار غیر منتظره ام. و خیر و صلاح شکوهمندم هم اکنون به سرانجام خواهد رسید.

بازگشت