شاهنامه فردوسی داستان فردوسی شاه مازندارن رستم و سهراب پیامبری جنگ کاووس ایران رستم سیستان سودابه هاماوران افراسیاب لشکر کشیدن رزم مصر بربر شاه روم نامه کاووس ابلیس هفت پهلوان توارنیان پیلسم رزمگاه سمنگان تهمینه دژ دختر شاه سمنگان زادن سهراب زادن سهراب از تهمینه نامه گژدم به نزد کاووس زابلستان کشتن رستم ژنده رزم را سرداران ایران هجیر تاختن سهراب افگندن سهراب کشته شدن سهراب به دست رستم نوشدارو خواستن رستم از کاووس آگاهی یافتن مادر از کشته شدن سهراب
سپاه با تروشرویی از فرهاد استقبال کردند و هیچک بر وفق مراد پهلوان، گفتگو نکردند. وقتی نزدیک فرهاد رسیدند یکی از آن ها دستش را گرفت و طوری آن را فشرد که تمام رگ و پی و استخوان هایش به درد آمد. امّا فرهاد به روی خود نیاورد. فرهاد را نزد شاه بردند و شاه از کاووس و چگونگی سفرش پرسید...پس فرهاد نامه را نزد دبیر گذاشت. وقتی دبیر آن نامه را برای شاه خواند، شاه از خشم و گستاخی لحن نامه به خود پیچید. وقتی از کار رستم و دیوان آگاه شد، چشمانش را خون گرفت و ازد درد دل فریاد برآورده با خود گفت: آفتاب غروب می کند و شب فرا می رسد و هنگام آرامش و خواب است امّا از وجود رستم جهان رنگ آرامش به خود نمی گیرد و گویی نام او هیچگاه محو نمی شود.

دل شاه مازندران از کشته شدن ارژنگ و دیو سپید و پولاد غندی و بید غمگین شد. وقتی تمام نامه کاووس را خواند، از چشمان خون بارید. سه روز فرهاد را نزد نامداران خود به صورت مهمان نگه داشت و روز چهارم به او گفت: برو نزد آن شاه بی خرد و چنین پاسخ کاووس شاه را بده که کی آب دریا با شراب برابر است. پادشاهی من از پادشاهی تو برتر است و هزاران هزار بار لشکرم از لشکر تو زیادتر است لشکری که هر جایی به عزم جنگ پا بگذارند نه سنگ به جای ماند و رنگ و بو. لشکری بسان شیر بیاوریم و خواب خوش را از سرتان ببرم. من صد هزاران سیاه و سپید همچون بید و دیو سپید دارم و دویست سوار مانند سنجه که می توانند درجنگ، شاه را به بند کشند. اگر من عزم آوردگاه کنم نمی توانی ماه را از ماهی بازشناسی. گویی روزگار تو به سر آمده و زمانه تو را از ایران به این کشور آورده است. فکر کار خود کن و هیچ آسایشی به خود راه نده که من سپاه را برای رزم بسیج خواهم کرد. هزار و دویست مرد جنگجوی فیل قامت که تو یکی همچون آن فیلان مست نداردی. از ایران دماری در آوردم که نتوانند بلندی را از پستی بازشناسند.

ادامه دارد....


به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.