چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby

تو امروزانجام خواهی پذیرفت، زیرا امروز تکمیل و کمال است. و من برای روز چنین عالی و تمام عیار، خدا را شکر می کنم. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتیها لحظه ای باز نخواهند ایستاد.

این کار به یک عادت تبدیل کنید تا شاهد بروز معجزه ها و شگفتیها در زندگی خود شوید.
یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه ای را گشودم و چنین خواندم: به آنچه پیش روی تو است با اعجاب بنگر! احساس کردم که باید پیام آن روز باشد. پس بارها تکارش کردم: به آنچه پیش روی تو است با اعجاب بنگر!
نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. در یکی از فصلهای بعد، آن عبارات تاکیدی را که بیش از همه موثر یافته ام ارائه خواهم داد. هر چند هرگز نباید یک عبارت تاکیدی را به کار ببریم، مگر اینکه تاکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور در آید. مثلا" تکرار جمله زیر برای افراد زیادی موفقیت آورده است:

من کاری دارم عالی ، به شیوه ای عالی! با خدمتی عالی برای پاداشی عالی!

جمله نخست را به یکی از شاگردانم دادم و او خود، جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت. چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. ضمنا" وزن و قافیه ، بسیار آسان در ذهن نیمه هشیار نقش می بندد و بر آن اثر می کند. شاگردم همین طور که این سو و آن سو می رفت، با صدای بلند جمله بالا را به آواز می خواند. چندی نیز نگذشت که کاری پیدا کرد عالی. به شیوه ای عالی، با خدمتی عالی برای پاداشی عالی! شاگردی دیگر که مردی بازرگان بود همین عبارت را به کار برد، منتها به جای کلمه (( کار)) از (( داد و ستد)) استفاده کرد:

من (( داد و ستدی)) دارم عالی ، به شیوه ای عالی با خدمتی عالی برای پاداشی عالی!

با اینکه ماهها کار و بارش کساد بود، همان روز بعد از ظهر یک معادله چهل و یک هزار دلاری انجام داد. در انتخاب واژه های عبارات باید دقت فراوان به خرج داد تا هیچ یک از جوانب امر نادیده گرفته نشود.

خانمی را می شناختم که سخت به پول نیاز داشت. دست به دعا برداشت و کاری طلبید. کارهای متعدد نیز یافت. اما در ازای هیچ یک از آنها پولی نستاند. اما اکنون می داند که باید این را نیز اضافه کند که: با خدمتی عالی برای پاداشی عالی.

این حق الهی آدمی است که دارا باشد و بیش از مورد نیاز خود داشته باشد. این خواست خداست که انبارهایش پُر از غله باشد و جامش لبریز و زندگی اش سرشار از نعمتهای گوناگون. آنگاه که انسان تصویر تنگدستی را از صفحه هشیاری خود بزداید، فرمانروای (( عصر طلایی)) خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.